full screen background image

Informační podpora ekonomických zájmů na ZÚ ČR v zahraničí

Seznam kontaktů na pracovníky českých zastupitelských úřadů (ZÚ) poveřených ekonomickou agendou, zpracovaný MPO ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ( stav – listopad 2011).

Česká republika má ve více než osmdesáti zemích zastupitelské úřady či generální konzuláty, jejichž činnost je většinou dále rozšířena i na okolní státy. Hlavním posláním ekonomických diplomatů v zahraničí je lobování za zájmy českých firem a pomoc účinné informační a asistenční služby českým podnikatelským subjektům.

Jedná se zejména v rámci daných možností o:

  • poskytnutí základních kontaktních údajů na potencionální obchodní partnery na základě dostatečně specifikovaného a kvalifikovaného sdělení;
  • konzultace o obchodně-ekonomickém a podnikatelském prostředí v zájmovém teritoriu;
  • doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank a dalších institucí v zemi působení;
  • aktivní podpora při navazování kontaktů s představiteli příslušné země;
  • pomoc při zabezpečování podnikatelských misí.

Logo ZLPE - tel. 800 133 331V příloze ke stažení naleznete aktualizovaný seznam pracovníků zastupitelských úřadů pověřených plně nebo částečně ekonomickou agendou, na které je možno se obrátit.

Kromě toho je zde Zelená linka pro export (ZLPE), která Vám v případě potřeby pomůže v základní orientaci, týkající se informační podpory ekonomických zájmů na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *