full screen background image

Trávníky, hřiště i cesty opět vyžadují jarní údržbu

Na města i obce čekají různorodé úkoly

Zima a jaro zanechá na veřejném sektoru značné stopy. Nejen papírové a plastové odpadky, ale i pozůstatky oslav často kazí jinak pěkný dojem. K tomu přispívají i uschlé větve, neosázené záhony, plochy s trvalkami se zbytky rostlin. Tak je ve městech a obcích i s nasazením potřebných zařízení a strojů co dělat.

Na hřištích, sportovištích a v parcích jsou travnaté plochy zatíženy nejvíce, neboť jejich využívání probíhá zpravidla i v měsících, ve kterých má vegetace své klidové období. Poškození trávníku během zimních měsíců nezaroste a většinou vede i vyšší promočení k nestabilitě půdy. Před každou regenerací je nutné sestříhat trávník na minimálně 2-4 cm. Zbytky sestřihu se musí posbírat a odvést. Pokud během zimy vznikla travní plsť, kterou v podstatě tvoří mech, odumřelé, často i stlačené zbytky trávy, nezbyde nic jiného, než ji odstranit. Tato vrstva skrývá často zárodky chorob a snižuje pevnost střihu trávníkového koberce. Jednotlivé traviny se nemohou dostatečně na povrchu rozvíjet, respektive zakořenit do hloubky.

mFoto 5 Rasenstriegel

Lehká brána pro odstranění plsti a mechu na trávníku (Foto: Compo Expert GmbH Dr. Fritz Lord)

mFoto 6

Zametací stroj se sekací jednotkou a nádobou na trávu určený k regeneraci trávníku (Foto: Kärcher)

Trávníková plsť se likviduje tak zvanou vertikutací. K tomu se hodí jak nástavby na stroje, tak i ruční nářadí vybavené rotující sadou nožů. Řezy do vrstvy travní plsti se provádí ve velmi hustých rozestupech (cca 4 cm) a dotknou se půdní vrstvy většinou jen na jejím povrchu. Vytříděný materiál by neměl zůstat ležet, ale je třeba ho posbírat a odvést. K tomu účelu jsou vhodné speciální stroje na zametání trávníku jako nástavbová zařízení nebo výlučně zkonstruované k tomuto účelu.

Zhutněné cesty: Dodatečné zhutnění je nutností Principiálně je třeba rozlišovat mezi zpevněnými cestami – dlažba, chodníkové dlaždice nebo asfalt – a takzvanými zhutněnými plochami. První jmenované potřebují většinou pouze pečlivé vyčištění od starého listí nebo trávy a plevele vyrůstajících na prvním jarním sluníčku. Jinak tomu je na zhutněných cestách. Samozřejmě i zde se musí odstranit zbytky listí a vegetace, ale většinou jde také o odstranění stop po jízdě a chůzi v krycí vrstvě, které se objevily během rozmrzání. Malé plochy není problém rozprostřít, uhladit železnými hráběmi a srovnat ručním válcem. Větší plochy potřebují pro vyrovnání speciální nástavbová zařízení, jako rám nebo hranol tažené vozidly. V každém případě je nutné následné zhutnění, a sice válcem, ne vibrační deskou, aby se zamezilo rozpojení materiálu. Poškození povrchové vrstvy, které jde až do podkladu, tedy místa, kde hrubozrnná minerální směs této vrstvy již vystupuje na povrch, je nutné opravit tak, aby tato podkladní vrstva nejprve opět získala původní sílu, dříve než dojde na vrchní část. Při opravě každé vrstvy musí být dodržena její původní síla, přičemž materiál použitý na opravu musí odpovídat původnímu.

Dodržování ochrany hnízdících ptáků při péči o stromy a keře Kácení stromů a větší prořez dřevin významně zasahuje do struktur biotopu zelených ploch. Především tím jsou dotčeni hnízdící ptáci. Ne bezdůvodně zakazuje např. dolnosaský zákon na ochranu přírody takové zásahy ve volné krajině od konce února. Toto zákazové období, které bylo stanoveno pro volnou krajinu, by mělo být dodržováno i pro městskou zeleň. Ochrana

hnízdících ptáků nemůže skončit na hranici zástavby. Opatření sloužící bezpečnosti provozu však většinou nelze vázat na stanovené datum. Při prořezu starších zahradních keřů se musí postupovat tak, aby docházelo k neustálému omlazování, aniž by přitom byl podstatně omezen přírodní způsob růstu. To předpokládá, že takovými pracemi lze pověřit pouze odborníky. Také opakovaný prořez nesmí přijít po období rašení. Je tedy třeba řezat tak, aby během doby hnízdění ptáků již nebyl žádný zásah nutný. Na začátku března se také upravují záhony s trvalkami a keři, což převážně představuje ostříhání uschlých listů a výhonků předchozího roku.

mFoto 4 CS_330_

Řezání odumřelých větví řetězovou pilou na pohon lithium-ionovou baterií (Foto: Kärcher)

 

Dětská hřiště: Důkladná údržba je nutností

Jednu z nejdůležitějších činností včasného jara představuje důkladná údržba dětských hřišť. Tu je třeba provést plánovaně: kontrola stromů (odumřelé větve) z hlediska bezpečnosti dopravy, sestřih keřů, kde je zapotřebí, výměna obsahu pískoviště, provedení roční hlavní kontroly hracích zařízení podle normy DIN EN 1176. Doporučuje se vzít si na pomoc kontrolní knihu a porovnat zjištěné škody/odstranění škod s aktuálním stavem zařízení. Zařízení nebo jejich části, která již požadavkům další rok nevyhoví, musí být demontována a popř. nahrazena novými. Tato kontrola by měla být – pokud to povětrnostní podmínky dovolí – provedena již na začátku února, aby bylo možné nová zařízení, která mají většinou delší dodací lhůtu, instalovat na začátku sezóny.

 

Nosiče zařízení použitelná pro mnoho úkolů

U mnoha z popsaných úkolů se vyznamenaly především nosiče zařízení – multitalenty mezi pracovními vozidly. Jsou vybavené pro celoroční používání, a tak mohou splnit různé komunální požadavky. K rozličným úkolům, které nosiče zařízení zvládnou, patří především celoroční čištění úzkých silnic, cest a průjezdů. Přitom nepředstavují ani úzké zatáčky, kruhové objezdy nebo lemy záhonů díky kloubovému převodu a pohonu všech kol žádný problém. Pro úkoly čištění jsou nosiče zařízení vybavené zametacím zařízením a nádobou na nečistoty. Osvědčí se jako „allrounder“ a pojmou těžké vysáté nečistoty, např. štěrk, písek, plechovky nebo láhve i lehké nečistoty jako prach a listí. Zametací stroje vybavené doplňkovými postranními kartáči splní svůj úkol racionálně při jednom průjezdu, takže je „druhá jízda“ v protisměru nadbytečná, jelikož zvládnou vyčistit i odvodňující žlab včetně chodníku.

mFoto 1 MIC_34C

Komunální nosič zařízení se zametací jednotkou včetně třetího zametacího kartáče a integrované nádoby na nečistoty (Foto: Kärcher)

 

U tohoto vybavení připraví dva velké postranní kartáče nečistoty k sacímu hrdlu, kde jsou poté dopravovány turbínou do nádoby s nečistotami. Tím se kromě toho zamezí uvolňování dlažebních kamenů nebo zámkové dlažby z pískového lože: Postranní kartáče „ošetřují“ totiž pouze povrch dlažby.

Kromě toho nutná obnova a údržba je prováděna pomocí příslušných nástaveb, které lze díky moderním výměnným systémům snadno instalovat a opět demontovat.

 

Jasné koncepty – důležité pro efektivnost

Práce přicházející po zimě jsou všestranné. Důležité je postupovat podle jasných koncepcí, kdy priority hrají důležitou roli. Například nebezpečná poloha stromů u frekventovaných cest vyžaduje po bouřce okamžitou kontrolu, zatímco péče o travnaté plochy může posečkat. A bezpečná hrací

zařízení jsou v případě pochybností důležitější než omlazovací prořez keřů v parku.

Niels W. Buhrke, nezávislý novinář / Gerd Heidrich, školicí referent firmy Kärcher

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *