full screen background image

Údaje o stavební produkci stavebních podniků

Údaje o stavební produkci stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci (NACE 41, 42, 43) a veřejných zakázkách.

A/ Stavební produkce

Stavební produkce v září 2011 klesla meziročně reálně o 6,7 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 7,3 % a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 5,5 %.

Od počátku roku ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 činil pokles 4,1%. Za inženýrské stavitelství pak byl pokles téměř 10% a za pozemní stavitelství byl pokles ve sledovaném období nižší o 1,4%.

Stavební produkce od počátku roku do konce září klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 14,9 %.

B/ Veřejné zakázky

V říjnu 2011 bylo zadáno celkem 342 veřejných zakázek na stavební práce v úhrnné hodnotě 15 027 mil. Kč (s DPH), z toho na pozemní stavby 161 zakázek (47,1 % z celkového počtu zadaných zakázek) v hodnotě 3 105 mil. Kč (20,7 % z celkové hodnoty zadaných zakázek) a na inženýrské stavby 181 zakázek (52,9%) v hodnotě 11 922 mil. Kč (79,3 % z celkové hodnoty zadaných zakázek).

V říjnu 2011 byla zadána 1 velká stavební zakázka s cenou nad 1 mld. Kč — Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 — nová vodní linka (NVL)“.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku stoupla v říjnu 2011 celková hodnota zadaných zakázek o 36,2 %, přičemž u zakázek na pozemní stavby klesla o 40,9 % a u zakázek na inženýrské stavby stoupla o 106,5 %, a to především díky zadání velké výše citované vodohospodářské zakázky.

 
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *