full screen background image

DELTA hodnotí český stavební trh jako oblast s mnoha aktuálními výzvami

Při nedávné návštěvě digitální televize estav.tv měla DELTA Group ČR výjimečnou příležitost zasednout s Ing. Dagmar Kopačkovou ke stolu a diskutovat o českém stavebnictví, aktuálních trendech a inovacích v oblasti přípravy a realizace stavebních projektů. Tento rozhovor byl rovněž příležitostí pro pohled zpět na 30 let působení DELTA Group ČR/ Delta Projektconsult na českém stavebním trhu.

Na úvod se podcast zaměřil na představení celé skupiny firem DELTA Group. Česká pobočka je součástí tohoto rozsáhlého holdingu, který operuje v Evropě již 46 let a má 12 dceřiných společností. „Aktivně působíme ve čtyřech zemích – kromě České republiky také v Rakousku, Slovensku a na Ukrajině. Spolupracujeme napříč těmito zeměmi a pro naše stavební projekty využíváme bohatství znalostí a dovedností celého mezinárodního týmu o téměř 350 lidech, který tvoří DELTA.

Cítíme závazek vůči klientovi k dosažení vysokých standardů, a to nejen v oblasti kvality, dodržení termínů a nákladů, ale také v oblasti projektové kultury, komunikace a procesů,“ uvedl na úvod rozhovoru Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR a SK.

Začátek formuláře

 

Komplexní služby pro pozemní výstavbu

Na úvodní otázku moderátorky, jaké všechny služby a činnosti je DELTA schopná klientům nabídnout upřesnil Zbyněk Kovář, prokurista DELTA Group ČR: „Nejsme typická jen projektová nebo architektonická kancelář, ale nabízíme klientům komplexní doprovod v projektu od první myšlenky a prvních kroků v plánování, projektové přípravě, ale i nadále v procesu výběru zhotovitele a samotné realizaci a výstavbě. Snažíme se nabídnout to, co investor skutečně potřebuje. Často vstupujeme do již rozpracovaného stavebního projektu a dokážeme najít bolavé místo, přenastavit procesy a najít řešení, aby klient mohl zrealizovat svůj stavební záměr s dobrým výsledkem.“

 Celý podcast si můžete zhlédnout zde

 

Zapojení facility managementu do stavebního projektu včas

Zajímavým momentem rozhovoru je také oblast vhodného zapojení facility managementu do přípravy budoucího objektu. Této otázky se ujal Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR, který potvrdil nutnost včasného propojení stavební části s částí provozní. „My to nejen doporučujeme, my to naopak vyžadujeme.  Tak se totiž dělí úspěšné projekty od neúspěšných. Tím, že facility management vstupuje do stavebního projektu včas, to znamená již ve fázi projekce a samotné výstavby. Facility manageři jsou důležitou součástí projektového týmu. Doba projektové přípravy a realizace je velmi krátká ve srovnání s tím, jak dlouho budovu užíváme, rekonstruujeme, znovu užíváme až ji nakonec odstraníme. A proto je třeba facility management do stavebních projektů umět včas implementovat. Pak celý proces včetně kolaudace a uvedení budovy do provozu běží hladce a proběhne zcela bez komplikací.“

 

 

 

Pravá ruka investora v systematickém projektovém řízení

Jak se vypořádáváme se změnami na projektu v průběhu projektové fáze či samotné realizace, i to byla oblast o které jsme s Dagmar Kopačkovou diskutovali. Na otázku reagoval Erik Štefanovič: „Projektový management DELTA zahrnuje velmi rozmanité činnosti v rámci projektového řízení a koordinace stavebního projektu. My chápeme, že se mění podmínky na trhu, a proto je třeba také přizpůsobit zadání projektu, protože klient je zkrátka nucen na tyto tržní změny reagovat.

Máme k dispozici mnoho nástrojů projektového managementu, které dokáží klientovi dopady změn do projektu jasně vysvětlit. Nazýváme je dokumenty pro rozhodnutí, které obsahují zpracované komplexní informace včetně dopadů do nákladů, termínů, kvality, z nichž dokážeme společně nastavit další systémové kroky, které vedou k úpravě zadání a také vyjasnění toho, že projekt je funkční a budova obsahuje všechno to, co tam investor potřebuje mít“, uvedl Štefanovič.

„Cítíme, že naším úkolem je především provést investora bezpečně přípravou a realizací stavebního projektu a naší snahou je maximálně eliminovat nebezpečí a proměnlivost tržní situace, které byla zejména díky změně cen energií a stavebních materiálů nyní ve velmi koncentrované podobě“, dodává Zbyněk Kovář k tématu řízení a koordinace stavebních projektů.

Projekty, co umíme. Co je za námi?

Na otázku moderátorky, jak specifikovat segment či oblast budov, které jsme za 30 let svého působení v Čechách doprovázeli reagoval Erik Štefanovič. „Ročně se jako skupina DELTA podílíme na realizaci cirka 500 projektů. Z hlediska segmentu realit se zaměřujeme jak na rezidenční, tak komerční objekty, jako jsou průmyslové a kancelářské budovy, hotely či obchodní centra, ale i stavby veřejného sektoru.

Silnou stránkou skupiny DELTA je široký záběr znalostí a kompetencí, které jí poskytuje specifický mezinárodní tým. Nabízíme komplexní poradenství i v otázkách udržitelné výstavby, ESG reportingu či taxonomie EU. Jsme klientům partnerem ve všem, co nemovitost připravená na budoucnost potřebuje. Od průmyslových a administrativních budov, přes objekty pro kulturu, zábavu či wellness se postupně propracováváme do projektů pro farmacii a zdravotnictví. Zdravotnické stavby to je pro nás výzva. Typ objektů, na které máme široké know-how z Rakouska, neboť rakouská DELTA je velmi kompetentní v tomto typu výstavby či revitalizace. Do této oblasti bychom chtěli více proniknout i v ČR.

 

BIM projektování: realita ve které žijeme už 10 let

K nepopíratelnému trendu digitalizace stavebnictví Erik Štefanovič v rámci podcastu jen krátce shrnul hlavní výhody. „Informace, které my stavaři nashromáždíme během přípravy a vlastní výstavby může klient a jeho facility management velmi efektivně využívat během provozu a celého životního cyklu budovy. Včetně informací o materiálovém složení budovy. Mezi mnoha výhodami se často zapomíná na fakt, že klient díky BIM projektování získává vlastně také „pasport“ toho, jakou má budova hodnotu i ve fázi demolice a jejího využití v rámci cirkulární ekonomiky.

Zbyněk Kovář dále doplňuje, že díky BIM je proces projektování výrazně rychlejší, efektivnější, flexibilnější. „Klient má možnost se snadno zorientovat v projektu, reagovat na návrhy a projektant zase flexibilně promítnout případné změny do projektu ještě v procesu projektování. Tyto projekty jsou zkrátka úspěšnější.“

Kam směřujeme? K udržitelnosti!

Tak jak nelze pominout trend digitalizace stavebnictví, stejně tak je velké téma, které rezonuje napříč odvětvím, UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA. Zbyněk Kovář z praxe od klientů potvrzuje: „Certifikované budovy se začínají stávat standardem, klienti je začínají vyžadovat, uvědomují si, že planetu musíme chránit a zejména nadnárodní společnosti cítí určitou společenskou zodpovědnost.“

Erik Štefanovič k tématu dodává, že rapidní růst cen energií urychlil mnohé procesy v udržitelnosti: „Máme klienty, kteří požadovali pozastavit projekt a nastavit jej tak, aby byl mnohem více udržitelný. Celkové vnitřní nastavení celé naší skupiny DELTA je takové, že jsme se rozhodli, že nemá smysl mít jen oddělení pro udržitelnost. Že toto řešení není vlastně dlouhodobě udržitelné. Ale že z dlouhodobého pohledu je mnohem efektivnější do každého projektu implementovat alespoň nějaké udržitelné prvky, a tak postupně přecházet krok za krokem blíže k udržitelnosti. Poskytujeme k této oblasti výstavby tzv. integrované poradenství a je to téma, které je naší srdeční záležitostí.“

Na závěrečnou otázku, zda skupina DELTA plánuje růst, jsme potvrdili, že určitě ano. Potřebujeme posílit zejména pobočku v Praze, kde zpracováváme více projektů a jsme pyšní, že neustále další a další přibývají.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *