full screen background image

Dosud jsme byli navyklí pracovat každý ve svých plánech. BIM mění přístup ke spolupráci na stavebních projektech, říká Štefanovič.

BIM – Building Information Modeling je naprosto moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na inteligentním modelu. O tom, proč se hovoří o BIM jako evoluci v projektové přípravě a zároveň výstavbě budov, co nového přináší BIM do projekce, koordinace výstavby, výběrového řízení či samotné realizace jsme si povídali s Erikem Štefanovičem, jednatelem největší projekční kanceláře na uzemí kraje Vysočina – zvané DELTA Projektconsult, jež má ve svém portfoliu již první projekty připravované v BIM.

 

Jakým způsobem proces BIM ulehčuje výměnu informací v rámci procesu návrhu, výstavby a používání budovy?

Proces BIM ulehčuje výměnu informací na projektu tím, že nutí všechny zúčastněné strany ke spolupráci. Od původního návrhu architekta po technický dozor na stavbě. Všichni pracují v jediném modelu. Dosud jsme byli navyklí pracovat každý ve svých plánech, výkresech, které ne vždy obsahovaly všechny potřebné podrobnější informace, které jednotlivá řemesla zapojená do realizace projektu skutečně potřebují. BIM proto umožňuje vkládat při plánování do projektu již hotové detailní řešení i s podrobnými technickými informacemi, tedy jednotlivá řemesla se nemusejí zpětně dohledávat a upřesňovat si, jaká budou mít kupříkladu topná tělesa výkon atd..

Vše je srozumitelně dáno a vždy přesně popsáno. Všichni zadávají informace do naprosto stejného modelu. Je to velice silný a zároveň efektivní nástroj také pro organizaci výběrového řízení. Navíc, co se týče užívání budovy, facility management rozhodně ocení tyto podrobnější informace o technickém řešení budovy. Dokumentace budovy připravená v BIM je v podstatě takovým rodným listem a především kvalitně vedeným zdravotním průkazem budovy.

 

Z jakých důvodu bychom na BIM neměli vnímat jen jako na software, ale jako na proces? Co je jeho hlavní předností?

Zkušenosti z okolních zemí poukazují, že celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. To je přece řádný důvod k rychlé změně. Je třeba proces vývoje, přípravy a také projekce posunout od výkresů nejen k 3D modelům, ale především k inteligentně vedenému procesu, který svou podstatou nutí všechny členy projekčního týmu mnohem lépe spolupracovat.

Proces proto, že tu nehovoříme pouze o kvalitnějším softwaru v pc, který dokáže zlepšit projektantům proces plánování či projektování budovy, ale proto, že všichni zúčastnění na stavebním projektu jsou doslova nuceni změnit svůj přístup ke spolupráci na projektu. BIM je velmi pokrokový a chytrý nástroj pro celý projektový tým, je však nutné si v počátku stanovit jasná pravidla a způsoby komunikace, způsob zanášení dat, standardy technických prvků či celých modulů, schvalovací procesy a uzavírání dílčích fází projektu atd.

Pak se pozmění BIM v proces, který opravdu výrazně eliminuje zmatek či nedorozumění, odstraňuje typická místa kolizí a chyb, které vznikají při zapojení více profesí, jež se na budově po té podílí a jejichž práce se doplňuje či dokonce kříží. Tento inteligentní model naplněný informacemi se tak zcela srozumitelným nástrojem pro úplně všechny řemesla a důrazně snižuje rizika chyb na rozhraní. BIM zkrátka přináší nový způsob spolupráce celého projektového týmu. Navíc pečlivě zpracovaný projekt v BIM je velmi silným nástrojem také pro stavebního manažera, který díky kvalitním podkladům dokáže při koordinaci fyzické výstavby velice rychle odhalit případnou kolizi a zvýšit tím i kvalitu realizace a zamezit časové prodlevě.

 „Celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. BIM nás všechny posouvá k inteligentně řízenému procesu založenému na užší spolupráci, která v důsledku šetří investorovi nemalé peníze, říká na adresu Building Information Modeling Erik Štefanovič, jednatel DELTA Projektconsult.

Delta Projektconsult aktuálně předkládá dva projekty v BIM na území Čech i Slovenska – administrativní budovu v Piešťanech a obchodní dům s nábytkem v Ostravě. Mohli byste tyto 2 projekty v rychlosti představit? Jak práci na nich usnadnil kvalitní proces BIM?

Připravovaná kancelářská budova zahrnuje dohromady 3 podlaží. Pracovní zázemí zde nalezne asi 80 zaměstnanců. Administrativní budova s elegantním parkovacím domem byla vyprojektovaná ve standardu procesu BIM ve všech profesích. Projekce budovy díky BIM umožnila jednodušší komunikaci s investorem, rychlejší pochopení a schvalování jednotlivých návrhů včetně mnohem přesnějšího vytvoření tendrových podkladů pro finální výběr zhotovitele stavby a také interiéru. Kancelářské a zasedací prostory jsou doplněné o oddychové a sdružovací zóny, kuchyňky, fitness prostory, školící a taktéž prezentační prostory, které naši architekti designově vyhodnocovali jako velkorysé a světlé s přiznanými betonovými konstrukcemi. Objekt také počítá s dostatečným segmentem zeleně v átriu, které bude vytvářet senzační atmosféru pro všechna podlaží.

Co se týče projektu obchodního domu v Ostravě, jedná se o novostavbu významné sítě obchodních domů s dvoupodlažní zastavěnou prodejní plochou o rozloze asi 6000 m2 na území Čech a Slovenska. Objekty jsou výhradně určeny k prodeji nábytku, pro který bylo nutné vymezit skladovací prostory, provozní a technické zázemí. DELTA se v těchto projektech snaží maximálně využít skrytého potenciálu a všech jednotlivých výhod přípravy stavebních projektů pomocí Building Information Modeling a zpracovávat projekční část v nastaveném standardu BIM. Od studie přes dokumentaci pro územní a stavební řízení až po úplně konečný výběr zhotovitele díla, výkaz výměr atd.

Vaši kolegové v rakouské zemi v procesu BIM také připravují některé projekty. Jak by se dal přístup k projektování v BIM na našem území ČR a Rakouska srovnat?

V Rakousku již jsou legislativně přesně nastavené normy pro projekty připravované v BIM modelu, tedy legislativně jsou dále než my v České republice. Zmínil bych kupříkladu náš společný BIM projekt na kterém pracuje česko-rakouský tým těch nejkvalitnějších projektantů. Jedná se o skvělý projekt výrobního závodu pro rakouského výrobce vstřikovacích strojů společnost Engel, jež figuruje v jihočeském městě zvaném Kaplice. Projekt rozšíření stávající výrobní haly byl uveden ve své první fázi do zkušebního provozu v červnu aktuálního roku, další fáze rozšíření stále pokračují.

 

Jak může BIM ocenit například investor a jak třeba architekt? Jak BIM dokáže ovlivnit pak jednotlivé role a odpovědnosti v projektovém týmu?

Každý architekt i projektant zná určité situace vývoje a přípravy projektu, kdy při jednání s investorem nebo majitelem budoucí budovy ještě před schválením vznikají k návrhu budovy požadavky na určité změny. Výzkumy ze zahraničí potom ukazují, jak způsob zpracování projektové dokumentace ovlivňuje forma předložení projektové dokumentace. 16% požadavků vzniká při naprosto standardní 2D projekci, 10% všech požadavků při 3D projekci, ovšem pouhá 3% požadavků na změny jsou uplatňována ve variantě BIM spolupráce. Realizované projekty v zahraničních státech dokonce hovoří o tom, že přináší do rozpočtu stavebního projektu úsporu až 20% nákladů díky efektivní organizaci vývoje a realizace stavebního procesu. To jsou nepopíratelná fakta, která ocení jak architekt při komunikaci s investorem, tak i samotný investor či budoucí majitel nové stavby.
4 x komentováno u “Dosud jsme byli navyklí pracovat každý ve svých plánech. BIM mění přístup ke spolupráci na stavebních projektech, říká Štefanovič.

 1. Tomek napsal:

  Zdravím, to zní zajímavě, české stavebnictví určitě potřebuje zjednodušit organizaci stavebního procesu a zlepšit orientaci v přípravě projektu.

 2. Richard napsal:

  Je otázkou, zda se tento způsob projekce stane legislativní povinností nebo bude na dobrovolnosti investora. Pak je na Deltě a jí podobných ho přesvědčit, co nám BIM může přinést. V praxi nám zatím v ČR nikdo nenabídnul.

 3. Aneta napsal:

  Aneta: Myslím, že veškeré argumenty zní srozumitelně a rozhodně ve prospěch projektování , řízení a provozu objektů pomocí BIM. Snad nám to administrativní moloch a legislativní překážky nepřekazí…

 4. Adámek napsal:

  Adámek: Rozhodně vidím budoucnost v BIM a zelených budovách. Pokud zahraniční praxe skutečně hovoří o snížení rozpočtu o 20%, četl jsem i o 28%, je to dost pádný argument pro investora, aby si BIM do projektu prosadil a všechna řemesla se s ním naučila pracovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *