full screen background image

Interkomy Dexon pomáhají na přepážkách v boji proti Covid-19

Recepce, vrátnice, lékárny, prodejní okénka. Všude tam potkáváme skleněné příčky, které brání šíření viru. Je to ale na úkor srozumitelnosti. Obsluha nerozumí klientovi i naopak. Neslyší se.

Doba covidová s sebou přinesla zajímavý jev. Všechny možné přepážky, prodejní okénka, vrátnice a recepce byly osazeny skleněnými nebo plexi příčkami. Sice bylo zabráněno šířeni viru, ale také bylo zabráněno šíření zvuku. Srozumitelnost je v těchto případech žalostná. Obsluha nerozumí klientovi a klient nerozumí obsluze. Řešením je použití interkomu.

Interkomy Dexon se od konkurenčních typů odlišují luxusním vzhledem, plně dotykovým ovládáním a vysokou zvukovou kvalitou hovoru. Jejich elegantní vzhled tak neruší reprezentační prostory recepce, přepážky a podobných míst. Další jeho odlišností od jiných modelů, jsou vestavěné hlášky pro uvítání a rozloučení v češtině.

Interkom se skládá ze základny (pro obsluhu přepážky) a externí jednotky (pro zákazníka či klienta). Každá tato část je vybavena reproduktorem a mikrofonem. Obsluha může nastavit hlasitosti reproduktorů a případně umlčet svůj, nebo mikrofon zákazníka. Velmi praktickou funkcí jsou již zmiňované vestavěné hlášky pro uvítání a rozloučení. Aby si obsluha šetřila hlasivky, snadno, na jeden dotyk, hlášku přehraje do externí jednotky.

Externí jednotka je fixní, pouze se nalepí na okénko v požadované výšce a nic se na ni nenastavuje. Celý systém je vybaven vyspělou elektronikou, která zamezuje vzniku zpětné vazby (pískání) a která provádí automatické umlčování a přepínání směru komunikace. Instalace je zjednodušena tak, že externí jednotka je jediná a navíc připojená jediným kabelem. Aby kabel vzhledově “nepřekážel”, je veden v nerezové trubičce.

Interkomy Dexon řady WA 2xxRC doporučujeme pro přepážky prodeje lístků a vstupenek, pokladny, informační a prodejní okénka, recepce, vrátnice, nemocnice, státní správu, banky, pojišťovny, nebo dopravce. V oblasti sociálních a zdravotních služeb (nemocnice, zdravotní střediska, domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, sociální ústavy atp.) je interkom výborným pomocníkem boje proti přenosu Covid 19.

Jak interkomy použít a jaké výhody přinášejí, naleznete na této speciální stránce.

 
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *