full screen background image

Jaké speciální slitiny a nerezové oceli se v praxi často využívají?

Těžký průmysl, letectví a kosmonautika, strojírenství. Každé odvětví má své oblíbené a často používané materiály, které mají požadované vlastnosti. Jaké to jsou, si můžeme všimnout v nabídce společnosti Virgamet. Právě ta prodává celou řadu materiálů pro různé účely.

Samozřejmě tu není prostor, abychom uvedli veškeré často využívané speciální slitiny a nerezové oceli. Podíváme se aspoň na pár typických.

 

Legovaná ocel a její různé typy

Jako legovaná ocel se označuje taková, do níž byly přidány různé jiné prvky. Může k tomu docházet již při vsázce, když jsou ještě všechny prvky v pevném skupenství, nebo se přidávají přímo do roztaveného materiálu v peci. Nízko legované oceli mají obsah legur do 5 %, středně legované do 10 % a vysoce legované nad 10 %. Jako legura se nejčastěji používají například:

  • mangan – zvyšuje prokalitelnost a pevnost,
  • chrom – zajišťuje pevnost, tvrdost a odolnost vůči korozi,
  • moolybden – zvyšuje řezivost i prokalitelnost, žárupevnost,
  • nikl – zjemňuje krystalizaci,
  • křemík – zvyšuje odolnost vůči bodové korozi a oxidaci.

Legovaná ocel s označením 19 3.. až 19 7.. se označuje také jako nástrojová ocel, vyrábí se z ní například nářadí jako kleště, kladiva apod.

Příkladem vysoce legované oceli je i nerezová ocel. Její vlastností je vysoká odolnost proti korozi, čehož je dosaženo vznikem ochranné vrstvy na povrchu kovu.

 

Nitridační ocel ošetřená hliníkem

Jako nitridování je označen proces, kdy je povrch oceli nasycen dusíkem. Dělá se to kvůli vyšší odolnosti vůči otěru, nitridační ocel se tedy využívá na výrobu ozubených kol, čepů hřídelů apod. Nitridováním se dosáhne vyšší tvrdosti než kalením, nedochází k žádné deformaci součástky.

 

Korozivzdorná duplexní ocel

Za další speciální ocel by se dala označit duplexní ocel. Bývá nazývána také austeniticko-feritická podle použitých prvků. Uplatňuje se zejména v odsolovacích zařízeních, výměnících tepla, petrochemických závodech nebo mořských pobřežích. Někdy se do ní přidává i molybden či dusík.

Ocel je velmi univerzálním materiálem, který se využívá napříč odvětvími od letectví přes automobilový průmysl až po domácnost. Specializovaní prodejci nabízejí celou řadu typů a rádi poradí, který typ je vhodný pro konkrétní aplikaci.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *