full screen background image

Krize je šance na posun, říká Hana Klímová

Společnost ČEPS, provozovatel české přenosové soustavy, se ve svých marketingových aktivitách zaměřuje na podporu technického školství, rozvoj sportu dětí a mládeže a regionální kulturu. Hana Klímová, vedoucí Komunikace ČEPS, se v rozhovoru podělila o zkušenosti a výzvy, které pandemie nového typu koronaviru přinesla v oblasti marketingu. Detailní roční plány marketingových aktivit, často nahradilo hledání alternativ, jak projekty udržet a realizovat i v době pandemie.

*Jaký měla pandemie dopad na Vaši běžnou pracovní rutinu? Jak ovlivnila fungování vašeho týmu potažmo celé firmy?

Celé období pro mě bylo poměrně intenzivní, protože vedle marketingových aktivit vedu i tým komunikace a jsem členkou krizového štábu. Výhodou firmy jako je ČEPS, která náleží k subjektům kritické infrastruktury státu však je, že je na podobné mimořádné události připravena. Bezpečnost provozu národní přenosové soustavy má zásadní vliv na chod země, na celý průmysl. ČEPS má detailní krizové plány a scénáře, jak v případě krize postupovat. Pravidelně je aktualizuje a procvičuje. S nástupem pandemie většina zaměstnanců ze dne na den přešla do online prostředí, aniž by to chod firmy zásadním způsobem ovlivnilo. Výjimku samozřejmě tvořili například kolegové z dispečinku, jejichž profese nelze vykonávat z domova. Náš tým fungoval standardně až na to, že jsme se vídali jen prostřednictvím telekonferencí. Ale je pravda, že na návrat do kanceláří už jsme se vlastně těšili. Ověřili jsme si, že sebelepší online komunikační nástroj nenahradí funkci zásadního komunikačního uzlu každé firmy, tedy společné kuchyňky.

*Jak proměnilo vyhlášení nouzového stavu v březnu komunikaci s Vašimi partnery?

S partnery jsme byli v kontaktu přes různé online platformy. Intenzivně jsme řešili nejen to, jak ve společných projektech v době pandemie pokračovat, ale i jakým způsobem nové aktivity propagovat. Jasnou volbou byly sociální sítě. Společně jsme vytvořili velmi kreativní a neformální prostředí, ve kterém se občas prolnuly také naše děti a domácí mazlíčci. Ukázalo se, že opustit prostředí zasedaček občas není vůbec na škodu a kreativnímu procesu to velmi pomáhá.

*Co představovalo největší výzvu pro vaše projekty a partnery, s kterými v rámci marketingových aktivit spolupracujete? 

Zásadní výzvou pro všechny naše sportovní partnery bylo uzavření sportovišť. V případě projektu Energetická gramotnost to pak bylo přerušení školní docházky na základních a středních školách, takže lektoři nemohli přednášet. Všichni naši partneři byli před vypuknutím pandemie aktivní v online prostředí. Koronakrize však rozvoj online aktivit hodně urychlila. Dá se říci, že díky koronaviru vznikly skvělé projekty, které by bez něj světlo světa spatřily buď výrazně později, nebo možná vůbec.

*Jaká byla odezva ze strany veřejnosti na speciální aktivity Vašich partnerů? Máte nějaké informace o tom, jak bylo široké zapojení veřejnosti?

Například v případě Sokola a jeho seriálu #cvicimsesokolem se podařilo oslovit velice široké publikum. Seriál videí na Youtube začal Sokol připravovat ještě před začátkem krize, pandemie však celý proces urychlila. Počet zhlédnutí instruktážních videí je už vyšší než 100.000 a sledovanost dál roste. Několik dílů zařadila do svého vysílání i Česká televize. Seriál je postavený jako dlouhodobá inspirace pro správný pohyb a cvičení, takže společně s partnery z České obce sokolské věříme, že bude stále aktuální. V rámci projektu Energetická gramotnost pak například vznikla online vzdělávací platforma, takže se projekt, původně určený dětem a studentům, posunul i mezi širokou veřejnost.  

*Pokud se na situaci podíváte zpětně, myslíte si, že jste se v porovnání s kolegy z oboru v jiných marketingových odděleních ocitla ve výhodě či naopak?

Pandemie přinesla pro všechny marketéry velice rychlé a intenzivní období. ČEPS z podstaty své činnosti neřeší sales marketing, zaměřujeme se spíše na brandovou komunikaci a CSR. V tom jsme měli výhodu oproti jiným marketingovým kolegům, kteří museli urgentně řešit například zásadní pokles prodeje. Měli jsme prostor nad „náhradními“ projekty přemýšlet tak, aby nám koncepčně dávaly smysl a mohli jsme je využít i po skončení krize.

*Již jste zmiňovala, že pandemie velmi urychlila přesun aktivit do online prostředí a díky tomu dala šanci na vznik mnoha aktivitám. Spatřujete v koronavirové krizi ještě nějaký pozitivní dopad?

Krize má určitou očistnou funkci, je to šance se posunout dál. A neplatí to jen v marketingu.


O společnosti:

Společnost ČEPS je provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy ČR. Zajišťuje bezpečný a spolehlivý přenos elektrické energie, udržuje, obnovuje a rozvíjí 42 rozvoden s 75 transformátory a trasy vedení o celkové délce více než 5 700 kilometrů. Aktivně se podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Patří mezi pět nejžádanějších zaměstnavatelů v oblasti energetiky, plynárenství a petrochemického průmyslu. V rámci marketingu rozvíjí zejména projekty na podporu sportu dětí a mládeže, technického školství a kultury. Spolupracuje například s Českou obcí sokolskou, Českým olympijským výborem, Českým atletickým svazem, Českým florbalem, je dlouholetým generálním partnerem projektů Energetická gramotnost a Energetická olympiáda.  Hana Klímová

Hana Klímová ve společnosti ČEPS zodpovídá za externí a interní komunikaci, marketing a aktivity na poli společenské zodpovědnosti. Absolventka oboru Media Studies na Oxford College of Marketing ve
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *