full screen background image

Měření radonu před každou výstavbou

Už Vás nebaví bydlet v bytě a rozhodli jste se pro stavbu vlastního rodinného domu? Víte o tom, že před každou novou výstavbou je nutné nechat na pozemku změřit radon? Pokud to slyšíte poprvé a nevíte, oč se jedná, tak čtěte dále. Tento článek Vám poskytne základní informace o tom, co je to radon, proč se měří a jak toto měření probíhá.

Co to vůbec radon je?

Jedná se o přírodní radioaktivní plyn, který vzniká díky přeměně uranu na radium a poté na samotný radon. Tento plyn je pro člověka velice škodlivý. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že nemá žádnou barvu, chuť ani zápach. To znamená, že bez měření jeho výskyt nezjistíte.

Výskyt radonu a jeho pronikání

Radon se vyskytuje všude, podstatný je u něj však množství koncentrace. Na povrch země se dostává skrze půdu a do budov se pak může dostávat třemi způsoby:

  • z podloží skrze netěsnosti v podlahách či zdech
  • ze stavebního materiálu
  • skrze vodu

Radon a jeho vliv na zdraví

Před každou výstavbou nového rodinného domu je nutné změřit množství radonu. Jak už bylo výše zmíněno, měření se provádí z toho důvodu, že je zdraví škodlivý. Pokud by tedy nedošlo k jeho změření a případným opatřením, osoby žijící na daném pozemku by byli v nebezpečí.

Radon je pro člověk nebezpečný proto, že při jeho výskytu se dostává do těla vdechováním. Uvnitř těla se zachytí v dýchacích cestách, které pak ozařuje. Důsledkem ozařování plicní tkáně dojde postupem času k poškození plicní buňky, což pak může vést až ke vzniku rakoviny plic. Ta se ale nemusí objevit ihned po ozáření, ale klidně až po 10 – 30 letech.

Kdo Vám radon na pozemku změří?

Každý, kdo si chce nechat na svém pozemku změřit výskyt radonu, by měl vědět, že měření mohou provádět pouze osoby nebo firmy, které disponují povolením od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Při výběru firmy vyžadujte doložení tohoto povolení, neboť díky němu máte jistotu, že jednáte se seriózní firmou nebo člověkem a celé měření a vyhodnocení bude provedeno správně.

Samotné měření radonu

U stavebního pozemku probíhá samotné měření radonu tak, že se k tomu využijí odběrové tyče, které jsou aplikovány do země konkrétního pozemku, do hloubky cca 0,8 metrů. Tyto odběrové tyče mají tzv. odběrové komory, které dokážou odebrat půdní vzduch ze země. Odebraný vzduch se pak přeměří v laboratoři. Současně se během tohoto měření odebírá také vzorek půdy z parcely. Všechny získané informace ze vzorků se vyhodnotí a vypracuje se posudek.

Hodnoty po naměření

Poté co se na pozemku změří radon, výsledky z měření jsou uváděny v Becquerelech na metr krychlový (Bq/m3). Podle následujících hodnot lze zjistit, zdali je výskyt radonu v normě či nikoliv:

  • do 200 Bq/m3 – jsou normální hodnoty, není je potřeba řešit
  • 200 – 1000 Bq/m3 – výsledky mezi 200 až 1000 Bq/m3 už tolik příznivé nejsou, pokud Vám byly naměřeny takovéto hodnoty, měli byste zvážit sanaci
  • nad 1000 Bq/m3 – u hodnot vyšších 1000 Bq/m3 je sanace nutností, v této oblasti se vyskytuje opravdu velké množství radonu, které je zdraví škodlivé

Špatné výsledky

Dojde-li k tomu, že po měření radonu zjistíte, že se na Vašem pozemku vyskytuje ve velkém množství radon, budete muset tento problém nadále řešit. Aby se zabránilo pronikání radonu na povrch, musíte si nechat před výstavbou rodinného zhotovit protiradonové základové desky, které Vás budoucí dům izolují od podloží a zabrání pronikání radonu dovnitř budovy.

 

 
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *