full screen background image

SATELITNÍ SYSTÉM A UMĚLÁ INTELIGENCE VYHLEDÁVAJÍ ÚNIKY VODY

V dnešní době existují prakticky jen dva zásadní způsoby pro vyhledávání úniků vody a analýzu sítě. Tyto směry jsou reprezentovány dvěma světově významnými společnostmi. V dnešním článku si tyto dva způsoby a jejich výstupy představíme.

 

Satelitní systém firmy Utilis (Izrael/USA)

Firma Utilis využívá aktivní satelitní systém, jenž dokáže vyhledávat zdroje pod povrchem až do hloubky 3 m za pomocí mikrovlnného paprsku. Tento systém byl vyvinut pro použití ve velkých aglomeracích. Jeho výhodou je, že dokáže proniknout i skrz beton. Mikrovlnné paprsky zkoumají mimořádné elektrochemické změny, jež vniknou v důsledku kontaktu pitné vody s půdou.

Cílem je určit místa, která byla satelitním systémem identifikována coby riziková z výskytu pitné vody pod povrchem. Tato místa se posléze prověří, čímž se kvantitativně zvyšuje efektivita pátracích týmů. Při tomto způsobu zároveň dochází k prevenci, jelikož se satelitní systém zaměřuje na konkrétní místa s výskytem úniků. Pryč je tedy tápání a hledání úniků prakticky naslepo.

 

Umělá inteligence firmy Rezatec (Velká Británie)

Britská společnost Rezatec využívá pro analýzu sítě AI (umělou inteligenci). Princip spočívá v tom, že umělá inteligence se umí učit a dokáže nasbírat obrovská kvanta informací o síti (materiál, ze kterého se skládá, stáří, tlakové poměry aj.), o klimatických podmínkách či o incidentech a historických událostech, které se na potrubí udály. Zároveň je schopná načerpat informace ohledně povrchových satelitních snímků ve vysokém rozlišení. Na základě celé řady indikátorů se AI následně učí, jak rozpoznat příčiny vzniku úniků.

Výsledkem tohoto postupu je inovativní pohled na sítě a heat mapy, které zobrazují ty části infrastruktury, u kterých je zvýšené riziko brzkého výskytu úniků. Umělá inteligence zároveň dokáže procentuálně vytipovat nejrizikovější potrubí, které je potřeba vyměnit. Mimo jiné analyzuje dopady případných havárií (jako je např. přerušení zásobování důležitých odběratelů jako jsou nemocnice, omezení dopravních tepen či zatopení podzemního objektů a mnoho dalšího). Dále stanovuje, na která místa se při obnově, údržbě a při zvýšení průtoků v jednotlivých oblastech sítě zaměřit. Zároveň pomáhá při tvorbě plánů cíleného vyhledání nových úniků.

 

Hlavní výhody obou systémů

Oba systémy pomáhají s vytvořením plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury. Zároveň se díky nim dá vytvořit plán cíleného vyhledání nových úniků vody, což řádově zvyšuje efektivitu pátračských týmů. Jak satelitní systém, tak umělá inteligence zvládnou odhalit riziková místa, která unikala pozornosti v důsledku provozní slepoty. Systémy provedou důkladnou analýzu sítě, čímž dosáhnout toho, že se stanoví kritické a ohrožené úseky, u nichž hrozí brzké úniky vody.

Další výhodou je, že díky těmto systémům dojde k optimalizaci plánů údržby celé sítě. Tím se sníží nebezpečí a dopady, které plynou z možných budoucích havárií. Satelitní systém i umělá inteligence zároveň dokáží vytipovat místa pro trvalý akustický monitoring celé sítě, díky čemuž dochází k okamžitému a přesnému nálezu nových úniků.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *