full screen background image

I v provozech je čistý vzduch důležitý

Pro čistý vzduch potřebujeme na mnoha místech, především v práci, využít filtrační systémy. V průmyslových provozech musí být velmi výkonné.

 

Potřebný výkon

V malých kancelářích nedochází k tak velkému znečištění vzduchu a stačí tak malá čistička vzduchu často i na celé patro. V průmyslových halách a výrobních závodech však ke znečištění dochází při každé manipulaci se surovinami i při jejich zpracování. Broušení, sekání, mletí, míchání, sváření, vážení a mnoho dalších úkonů vytváří prach a nečistoty, které nechceme dýchat. O škodlivé částice ve vzduchu se starají filtrační systémy, na které jsou kladeny vysoké nároky s ohledem na odvětví průmyslu, ve kterém jsou použity, a také typ prachu. Některé druhy prachu jsou považovány za explozní a tedy u nich hrozí riziko výbuchu, pokud by došlo k jeho nadměrnému usazování.

 

Čistý vzduch bez rizik

Usazený prach může vytvořit prostředí s rizikem výbuchu už ve vrstvě vysoké jen jeden milimetr, je proto nutné ho včas a efektivně odsávat. V potravinářství se za výbušný považuje každý typ prachu, i ty naprosto běžné. Explozní jsou také uhelné prachy v elektrárnách a teplárnách, rizikem může být i prach papírenský nebo dřevní. Ten vzniká při zpracování dřeva, je velmi jemný a snadno poletuje, často v kombinaci s pilinami a dřevními vlákny. Odsávání pilin tak zajistí bezpečné prostředí bez zbytečných rizik. Podobně rizikové jsou i další typy prachu napříč všemi obory výroby a zpracování. Průmyslová filtrace vzduchu najde využití nejen v průmyslu a výrobě, ale také v obchodních a kancelářských budovách, kde je potřeba zajistit čerstvý vzduch pro mnoho návštěvníků a zaměstnanců.

Kvalitní vzduchotechnika je potřebná v každém místě, kde dochází k pohybu osob a manipulaci či zpracování surovin. Bezpečné fungování celého systému zajistí pravidelné kontroly.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *