full screen background image

Typy magnetických separátorů – víte kde všude se používají?

Magnetický separátor je zařízení, které využívá magnetů k tomu, aby došlo k odstranění a vyčlenění magnetických a feromagnetických nečistot ze sypkých a tekutých směsí, které se používají v nejrůznějších výrobních procesech. Magnety v separátoru indukují silné magnetické pole, které přitahuje i velmi malé magnetické částečky, které je potřeba z materiálu odstranit, před tím, než se dostanou dál do výroby, během výroby, nebo nakonec, aby došlo k očištění výsledného produktu, než sjede z výrobní linky.

Magnetické separátory mají širokospektrální využití a mohou být feromagnetické nebo paramagnetické a mohou se lišit velikostí od stolní až po velký, těžký buben používaný například při recyklaci.

 

Výhody magnetického separátoru

Dají se použít prakticky ve všech výrobních odvětvích, dokáží odstranit kovové nečistoty, jak ze sypkých, tak tekutých látek. Největší výhodou je jejich životnost, separátory od firmy MAGSY vydrží až 50 let.

 

Nevýhody magnetického separátoru

Nevýhodou je nutnost, aby zůstaly neustále čisté. Je potřeba pravidelně odstraňovat magnetický materiál, který se vyseparuje, ale je potřeba separátor i pravidelně promazávat olejem. Čištění ovšem můžeme vynechat, díky automatizovanému čistícímu procesu u některých separátorů.

 

Typy magnetický separátorů

Deskové/Pásové

Tento typ separátorů je vyroben z desek, které jsou umístěny nad dopravníkovými pasy, tak aby jejich magnetická síla, byla schopna detekovat a přitáhnout co nejvíce feromagnetických materiálů. Z velké části jde o permanentní magnety, které nelze demagnetizovat, čištění musí probíhat pouze ručně.

 

Bubnové

Magnetický buben je určen pro separaci kovových, magnetických částí ze sypkých směsí.

Buben se nejčastěji umisťuje pod násypku stroje nebo za pásový dopravník, odkud neseparovaný materiál na magnetický buben, a tam potom dochází v samostatné separaci.

Díky magnetům se na povrchu bubnu mohou utvářet potřebná magnetická pole, která umožňují zachytávat kovové částice a vynášet je až za osu bubnu. Tam potom dochází k demagnetizaci a kovy samovolně odpadávají.

 

Magnetické rošty

Magnetické rošty jsou schopny oddělit i velmi malé feromagnetické částečky. Materiál přebíhá přes magnetický rošt z nerezové oceli s jádrem ze silného neodymového magnetu. Dle upotřebení mohou mít tvar kruhu, obdélníku nebo čtverce. Rošty se většinou čistí ručně nebo za pomoci extraktorů.

 

Trubkové separátory

Většinou mají oválný tvar a jsou umístěny v potrubních systémech v jeho střední části nebo na konci. Používají se k separaci kovových částic z tekutin například v potravinářském průmyslu.

 

Skluzové separátory

Mohou být použity k oddělení kovových feromagnetických části, jak při volném pádu, ale i pod tlakem. Nachází se z vnější strany potrubí, aby nedocházelo k přehlcení, a separátor je složen ze dvou protilehlých permanentních magnetů. Lze je použít i pro odseparování částic z olejnatých a lepkavých materiálů.

 

Kaskádové magnetické separátory

Jestliže potřebujete vyseparovat velké množství kovových částic, potom budete volit tento typ magnetického separátoru. Každá kaskáda disponuje vlastním magnetem, který zachytává kovové částice.

 

Kde se separátory používají?

 • Palírny komunálního odpadu
 • Chemické výrobní závody
 • Manipulační technika, dopravní pásy
 • Čistírny kapalin
 • Recyklace odpadu
 • Strojírenský průmysl
 • Údržba letišť a silnic
 • Plastikářský a gumárenský průmysl
 • Doly a kamenolomy
 • Textilní průmysl
 • Tepelné elektrárny
 • Automobilový průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Keramický a sklářský průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Dřevozpracující průmyslNapsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *