full screen background image

V Eli bude nejvýkonnější laser, který kdy lidstvo postavilo

Na realizaci projektu ELI Beamlines – mezinárodního laserového centra v Dolních Břežanech se podílela svoji dodávkou i společnost BSJ group. Z hlediska rozvodů centrálního vakua, v podtlaku 1 × 10–2 mbar, se jedná o nejrozsáhlejší podtlakový systém, realizovaný v takovémto rozsahu a dimenzích v České republice.

Hlavním úkolem bylo zřízení kompresorové stanice a hospodářství plynného dusíku, areálové rozvody stlačeného vzduchu a plynného dusíku. Dále se jednalo o zakončení rozvodů stlačeného vzduchu a plynného dusíku v laserových a experimentálních halách, rozvody technických plynů v laserových a experimentálních prostorech. A posledním obtížným úkolem bylo pro BSJ group zhotovení centrálních rozvodů vakua (CRV) v laserových a experimentálních halách.

KOMPRESOROVÁ STANICE A HOSPODÁŘSTVÍ PLYNNÉHO DUSÍKU
Požadavkem u části zakázky, která se týkala kompresorové stanice a hospodářství plynného dusíku, bylo dodání bezolejových kompresorů BOSF 15 a úpravné jednotky stlačeného vzduchu. Ty zaručují bezvadnou kvalitu dodávaného stlačeného vzduchu. Jako zásoba upraveného stlačeného vzduchu slouží dva stojaté zásobníky o celkovém objemu 8 000 l. Systém automaticky řízených pneumatických ventilů zajišťuje nepřetržitou dodávku stlačeného vzduchu i v případě havárie jednoho, či druhého kompresoru.
Jako zdroj plynného dusíku, je zde odpařovací stanice kapalného dusíku. Zásobník plynného dusíku o objemu 2 000 l zaručuje dostatečnou zásobu. Systém automaticky řízených pneumatických ventilů garantuje odstavení celého systému v případě poruchy či požáru na ELI.

AREÁLOVÉ ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU A PLYNNÉHO DUSÍKU – NEREZOVÉ POTRUBÍ A ARMATURY
Od stanice stlačeného vzduchu a plynného dusíku je potrubí rozděleno do dvou okruhů. Jeden zásobuje laboratorní místnost a druhý experimentální a laserové haly. Do laboratorní a laserové budovy je potrubí vedeno podzemním kolektorem. V objektu samotném jsou vedeny v podhledech a jednotlivé svody klesají po povrchu stěn. Celkový počet odběrných míst stlačeného vzduchu a plynného dusíku je 635 ks. Celková délka rozvodů představuje 4 500 m.

NEREZOVÉ POTRUBÍ A ARMATURY
Na laserových a experimentálních halách byly zhotoveny rozdělovače, kde byla každá odbočka ukončena kulovým kohoutem a rychlospojkou specifickou pro další technologie připojené k tomuto systému.

ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ…
Zde byly zhotoveny potrubní rozvody a systémy připojení ke zdroji technických plynů (tlaková lahev) až k ukončovací rychlospojce. I zde byl kladen důraz na použité materiály a to s ohledem na speciální technické plyny, které se budou při laserovém výzkumu využívat.

strojovna CRV

 

CENTRÁLNÍ ROZVODY VAKUA
Pro rozvody CRV bylo použito nerezové potrubí leštěné, kdy je vnitřní povrch potrubí a tvarovek o drsnosti povrchu 0,8 mikronu. Tyto rozvody jsou vedeny od tzv. strojoven jednotlivých laserových a experimentálních hal, kde jsou umístěny suché bezolejové vývěvy pracující v podtlaku 1 × 10–2 mbar. Potrubí pokračuje do prostor, kde jsou zhotoveny odbočky, které budou připojeny do laserových systémů. Zde slouží potrubí CRV k prvotnímu rychlému podtlaku těchto systémů.

Z tohoto hlediska, byl při realizaci kladen velký důraz na kvalitu materiálu a jeho čistotu. Potrubní rozvody byly svařovány orbitální technologií, která zaručuje perfektní kvalitu svarů. Celý systém byl nejprve, v projekční části realizace, rozdělen na tzv. podsestavy. Ty byly zhotoveny mimo stavbu a byly postupně naváženy a spojovány do kompletních sestav.

Det. rozvodů E1

„Realizace samotná probíhala během výstavby. Vzhledem k tomu, že jsou tyto rozvody doslova propleteny mezi ostatní profese, byla koordinace prací velmi náročná. Při montáži byl kladen nesmírný důraz na čistotu veškerých materiálů, ale také okolního prostředí,“ uvedl Martin Přibáň, projektový manažer této zakázky za společnost BSJ group.

Veškeré segmenty, potrubní části a podsestavy byly několikráte čištěny a kontrolovány před procesem závěrečné montáže. Z hlediska rozvodů centrálního vakua, kde se pohybujeme v podtlaku 1 × 10–2 mbar, se jedná o nejrozsáhlejší systém v České republice. Celková délka rozvodů představuje 3 200 m. Realizace BSJ group na projektu ELI Beamlines Mezinárodní laserové centrum trvala dva roky. Náklady na projekt tohoto rozměru, který vyžadoval přístup na úrovni laboratorních podmínek, byl několikráte větší, než je obvyklá praxe.

Jarmila Šnoblová

 

 


TAG


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *