full screen background image

Výsledky soutěže o nejlepšího výrobce stavebnin roku

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2010 se uskutečnilo dne 26. září 2011 ve společenském sále Parkhotelu Průhonice.

Vyhlášení se zúčastnili organizátoři soutěže: za Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR—Ing. Michael Smola, MBA, tajemník svazu, za ÚRS Praha, a.s.—Ing.. František Glazar, ředitel a majitel firmy, Ing. Zdeněk Kunc, CSc. a Ing.. Jitka Nádvorníková, za Ministerstvo průmyslu a obchodu—Ing.. Pavlína Janiková, vedoucí oddělení politiky nerostných surovin a Ing. Pavel Malinský, za mediálního partnera Časopis STAVEBNICTVÍ—Bc. Daniel Doležal. Přítomni byli zástupci všech nominovaných a vítězných firem.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

A. kategorie — firmy s počtem do 150 pracovníků

B. kategorie — firmy s počtem nad 150 pracovníků

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot byly posuzovány zejména podle následujících kritérií: ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu, energetická náročnost výroby, dosahovaná kvalita výroby, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, stav v zavádění systémů řízení výroby, výrazná investiční činnost do výrobních závodů a provozů v posledních 3 letech a s ohledem na ne zrovna dobrou situaci ve stavebnictví v současné době i celková zaměstnanost (porovnání let 2009 a 2010).

Odborná porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a provedení prohlídky vybraných provozů provedla konečný výběr firem do užší nominace a v každé kategorii stanovila 3 vítězné firmy k ocenění bez určení pořadí.

Užší nominace do soutěže v kategorii A. — firem s počtem zaměstnanců do 150 pracovníků:

DITON, spol. s r.o.; LIADUR s.r.o.; RIGIPS s.r.o.; STOMIX, spol. s r.o.

Užší nominace do soutěže v kategorii B. — firem s počtem zaměstnanců nad 150 pracovníků:

BAUMIT,s.r.o.; BEST a.s.; LAFARGE CEMENT, a.s.; LB Cemix, s.r.o.; P—D Refractories CZ a.s.; PREFA Brno, a.s.; Saint — Gobain Weber Terranova, a.s.; Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.; XELLA CZ, s.r.o.

Tři nejlepší firmy bez uvedení pořadí v kategorii do 150 pracovníků:

DITON, spol. s r.o.;

LIADUR s.r.o.;

STOMIX, spol. s r.o.

Tři nejlepší firmy bez uvedení pořadí v kategorii nad 150 pracovníků:

BEST a.s.;

LAFARGE CEMENT, a.s.;

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Další udělená ocenění získaly firmy:

Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR — firma Saint — Gobain Weber Terranova, a.s.

Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu — firma BAUMIT, s.r.o.

Cenu poroty soutěže — firma PREFA Brno, a.s.

Cenu mediálního partnera soutěže — Časopisu Stavebnictví — firma XELLA CZ, s.r.o.

Soutěž během uplynulých čtyř let mimo jiné ukázala, že:

  • byl a je plněn cíl soutěže, představit odborné i laické veřejnosti nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl a ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná a přitom moderní a úsporná
  • ve firmách průmyslové výroby stavebních hmot došlo k několikanásobnému zvýšení výrobních kapacit, k modernizacím a automatizacím technologických procesů, což vedlo ke zvýšení produktivity práce a k rozšíření sortimentu spolu s růstem užitných hodnot finálních výrobků
  • firmy průmyslové výroby stavebních materiálů v Česku se řadí mezi nejmodernější závody v Evropě. Rovněž i výrobky jsou svojí kvalitou plně srovnatelné s výrobky vyráběnými ve výrobních závodech v západní Evropě
  • materiály a jejich kombinace zhmotňují estetické vyjádření a zabezpečují statickou pevnost a trvanlivost veškerých budov a konstrukcí. Nové znalosti a lepší používání stavebních materiálů může z dlouhodobé perspektivy významně snížit dopad stavební činnosti na každodenní život občanů v České republice i v Evropské unii.

Vítězové v jednotlivých kategoriích firem s počtem do 150 a nad 150 zaměstnanců obdrží ocenění 3. října 2011 na slavnostním shromáždění při příležitosti oslav Dnů stavitelství a architektury v Senátu parlamentu České republiky.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *