full screen background image

Význam tepelných čerpadel pro průmysl a rodinné domy roste

Nejen v běžném životě, ale také v průmyslové výrobě je stále patrnější snaha šetřit životní prostředí a snižovat náklady na provoz používáním nových technologií. K těm, jež jsou už poměrně rozšířené, nepochybně patří tepelná čerpadla.

Tepelná čerpadla pro průmysl jsou vysoce výkonnými zařízení. Dokážou výrazně snižovat náklady na chod průmyslových společností, neboť dochází k menší spotřebě elektřiny a dalších energií. Tepelná čerpadla pro rodinné domy jsou stále poměrně novinkou, začínají se však objevovat u drtivé většiny novostaveb, přičemž jejich cílem je omezit závislost na centrálních dodávkách energií při vytápění objektů a ohřevech užitkové vody.

 

Základní dělení tepelných čerpadel dle zdroje

V průmyslu i soukromých objektech se nejvíce využívá model, který odebírá energii ze vzduchu. Jedná se tedy o tepelné čerpadlo vzduch-voda. Dále je možné využít ještě tepelné čerpadlo voda-voda, případně tepelné čerpadlo země-voda.

Tepelná čerpadla pro rodinné domy a průmysl přispívají k ekologii. Při jejich provozu totiž nevznikají prakticky žádné škodlivé látky, jež by zatěžovaly životní prostředí. Stále jde sice o nákladné systémy, ovšem třeba v případě tepelných čerpadel pro rodinné domy mohou majitelé nemovitostí využívat různé dotační programy, díky čemuž jsou relativně dostupné i méně movitým vlastníkům. Vezmeme-li v potaz, že tepelná čerpadla mívají životnost 10 a více let, jeví se investice do těchto zařízení rozhodně jako rozumná.

 

Prodejce výkonných tepelných čerpadel

Kvalitní produkty poskytuje kupříkladu renomovaná společnost MasterTherm. Je schopna pro rodinné domy a průmyslové podniky dodat tepelná čerpadla všech výše uvedených druhů, a to včetně montáže a servisu. Jedná se o výrobky ryze českého původu, které se kromě jiných vlastností vyznačují vysokou efektivitou a tichým chodem, což ocení zejména majitelé rodinných domů.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *