full screen background image

CNG pohon a jeho hlavní přednosti

Automobilový průmysl se v posledních letech zaměřuje na alternativní pohony a paliva. Veřejnost je totiž stále častěji vyžaduje na úkor vozidel s tradičními spalovacími motory. V současnosti jsou na vzestupu také auta na CNG pohon. Jaké svým uživatelům přinášejí výhody?

 

Šetrnost k životnímu prostředí a lidem

CNG je stlačený zemní plyn, který umožňuje provoz motorových vozidel v podstatně ekologičtějším režimu. Oproti benzínu a naftě dochází k výrazně menšímu vypouštění oxidu uhelnatého do ovzduší, kromě toho nevzniká řada dalších škodlivých látek, které mají negativní dopady na lidské zdraví a přírodu. Proto jsou auta na CNG doporučovaná odborníky jako solidní alternativa k běžným vozům.

 

Pohodlné a levné doplňování paliva se u CNG aut stává samozřejmostí

CNG pohon se dá použít nejen do osobních automobilů, ale také do užitkových vozidel a řady dalších dopravních prostředků. Ještě před pár lety bylo pro majitele těchto vozidel poměrně těžkým oříškem tankování, dnes už jsou ale CNG stanice hojně rozšířené po celém území České republiky, potažmo v ostatních evropských státech, takže tento problém postupně odpadá. I to je jedním z důvodů rostoucí popularity aut na CNG.

 

Dlouhá životnost CNG pohonu

CNG pohon se vyplatí, protože nedochází k tak značnému a rychlému opotřebovávání motoru a dalších součástek ve vozidle. Přestože je pořizovací cena auta na CNG o něco vyšší než třeba v případě vozidel s konzervativním benzínovým motorem. Díky nízké ceně za tankování a delší životnosti motoru se investice do auta na CNG nepochybně zhodnotí.

Bezpečnost

U CNG lze vyzdvihnout ještě jeden fakt. Stlačený zemní plyn vzplane až při extrémních teplotách, tudíž je provoz automobilu na CNG bezpečný. Obavy, že vám auto při jízdě může vybouchnout či shořet, nejsou tedy na místě.


TAG


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *