full screen background image

Eaton Česká republika podepsal Chartu diverzity a připojil se tak k propagaci rovných příležitostí pro všechny

 Společnost Eaton, která působí v oblasti řízení energie, oznamuje, že se její česká obchodní společnost stává nejnovějším signatářem Charty diverzity. Prezentuje tak svojí trvalou snahu o vytváření rovných příležitostí a příjemného prostředí pro všechny zaměstnance.

Charta diverzity byla poprvé představena ve Francii v roce 2004, v současné době už má ale celkem 24 zemí Evropské unie svojí vlastní regionální Chartu diverzity – tyto aktivity jsou koordinovány nevládní organizací jmenovanou Evropskou komisí. Každá z těchto národních aktivit má za cíl podporovat mezi společnostmi a institucemi myšlenku a kulturu inkluze a diverzity, kde jsou pro každého rovné příležitosti a kde fungují principy respektu a vzájemného uznání.

Charta diverzity České republiky byla poprvé uvedena v roce 2014 platformou pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost a v současné době má více než 80 signatářů. Každý z nich propaguje rovnost v rámci zaměstnání, bez ohledu na rasu, etnický původ, sexuální orientaci, gender, věk, omezení a náboženství.

Podpisem Charty diverzity České republiky Eaton potrvrzuje svoje trvalé úsilí být pro ostatní společnosti ve svém oboru příkladem inkluze a diverzity. „Jsme moc rádi, že naše jméno můžeme přidat k Chartě diverzity České republiky a pomoci tak odstranit překážky a předsudky,“ řekl Jaroslav Neuvirth, HR manažer, Eaton Česká republika. „Inkluze a diverzita pro nás vždy byly nesmírně důležité. Jsou zásadní pro naplnění naší obchodní vize a výjimečných výsledků. Když přijmeme všechny aspekty, které nás dělají jedinečnými, ať jako jednotlivce nebo firmu, stáváme se tak silnějšími. Můžeme pak přilákat ty nejlepší talenty z celého světa a zajistit jim příjemné a akceptující pracovní prostředí, které je důležité proto, aby oni sami mohli odvádět tu nejlepší práci.“

Eaton Česká republika budu aktivně participovat v networkingových aktivitách a sdílet své zkušenosti, jako součást svého závazku v rámci Charty diverzity České republiky.

Eaton byl nedávno označen za jednu z vedoucích evropských společností v oblasti diverzity a inkluze v rámci prestižního akce Diversity Leaders 2020, organizované Financial Times. Polovinu představenstva společnosti tvoří ženy nebo zástupci minoritních skupin a přibližně 5 500 vedoucích pracovníků Eaton po celém světě navštívilo školení na téma inkluze. Speciální zaměstnanecké skupiny, které mají za cíl podporovat myšlenky inkluze a diverzity, mají více než 10 000 členů v 61 zemích.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *