full screen background image

Jak se přepravují nebezpečné látky ADR?

S nebezpečnými látkami je nezbytné nakládat podle pravidel, která jsou vymezena Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. S daným předpisem souvisí i další zákony, jako jsou zákon o silniční dopravě, zákon o odpadech, chemický zákon, zákon o obalech a podobně. V následujících řádcích vám prozradíme, jak s nebezpečnými látkami nakládat, aby to bylo v souladu s novelou.

 

Co je to ADR?

Pod danou zkratkou se skrývají nebezpečné věci vyjmenované v zákoně o silniční dopravě. V podstatě se jedná o látky, respektive předměty, jejichž přepravou by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti osob, zvířat, ba i životního prostředí. Přeprava nebezpečných látek by měla být svěřena do rukou profesionálů, kteří jsou schopni dodržet všechna pravidla.

Co se týče samotných nebezpečných látek a předmětů, tak do dané kategorie spadají věci, které mají nebezpečné vlastnosti, jako jsou výbušnost, hořlavost, samozápalnost, oxidační schopnost, infekčnost, jedovatost, radioaktivita, žíravost, rakovinotvornost a podobně.

 

Kdo přepravu ADR zajistí?

Přepravu nebezpečných látek ADR zajišťuje společnost FOFR, která přepravuje všechny třídy kromě výbušných látek a předmětů a ještě radioaktivních látek. V každém středisku dané firmy je certifikovaný ADR poradce, jenž je vám plně k dispozici.

Ještě než se vydáte za zmíněným poradcem, potřebujete několik základních údajů, a to číslo UN, údaje podle ADR, oficiální pojmenování podle ADR, čistou a hrubou hmotnost a další podrobnosti o balení. Jedině tak je schopen přepravce náklad přijmout a zavést na místo určení.

Přímo na webové stránce www.fofrcz.cz si můžete vypočítat, na kolik vás dopravné vyjde. Potřebujete znát místo odeslání a přijetí, parametry a informace o zboží. Stejně tak online provedete i objednávku přepravy.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *