full screen background image

Na mezinárodní konferenci BEZPEČNÁ STAVBA v Brně vystoupila také DELTA

Ve dnech 9. až 10. října 2014 v Brně proběhl již pátý ročník Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA pořádaný v rámci Evropských dnů Ministerstvem práce a sociálních věcí. Náplní této dvoudenní konference byla především výměna dosavadních poznatků a praktických zkušeností s úrovní bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na stavbách, a to nejen v ČR ale i v rámci EU.

Letos bylo hlavním tématem BOZP

Hlavní organizátorka Mgr. Svatava Hrubá uvedla konkrétní znění náplně – Plán BOZP na staveništi jako nástroj pro bezpečnost a jeho ekonomické dopady na zhotovitele. Kromě českých účastníků nechyběli ani zástupci ze Slovenska a Dánska. Během dvoudenní akce byla hlavním tématem především novelizace legislativy, a to konkrétně zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kdy je v návrhu připravena příloha č. 6: Minimální požadavky na plán BOZP na staveništi.

Konference_obecně_zmenšená

Přes 120 vystavovatelů

Letošního ročníku se tedy účastnilo přes 120 účastníků. Nechybělo ani několik institucí a firem, které se zabývají problematikou zabezpečení pracovníků při jednotlivých pracovních procesech, tedy především osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP), kolektivním zajištěním ochrany proti pádu z výšky a do prohlubně i koordinací bezpečné práce na staveništi. Roli preventistů zde reprezentovala školská zařízení na úrovni středního školství, vysoké školy i speciální instituce zaměřené na vzdělávání pracovníků praxe. Mezi vystavovateli nechyběla ani společnost DELTA. Ta zde vystoupila se svým příspěvkem pod názvem „Pohled projekční kanceláře na plán BOZP.“ , jak upřesnila Mgr. Marcela Kolářová, mluvčí třebíčské projektantsko-manažerské společnosti DELTA. Tento příspěvek byl na konkrétních českých a rakouských stavebních projektech z praxe prezentován Marcelem Maškem, který za své dvacetiminutové vystoupení sklidil zasloužený potlesk.

 

Živá diskuze byla neustále v plném proudu

Bylo předneseno celkem 24 příspěvků, o nichž se zejména o přestávkách živě diskutovalo. Zastoupena byla strana zadavatelů staveb, projekční kanceláře, zhotovitelů, koordinátorů BOZP a akreditovaných společností. Všichni přednášející se vyjadřovali především k obsahu a rozsahu plánu BOZP a k jejich pohledu na úroveň plánu a jeho využití v praxi.

Lze konstatovat, že tato  konference v ČR byl z našeho účastnického pohledu byla velmi úspěšná a je velmi záslužné, že dokáže napřímit pozornost veřejnosti na vnímání této problematiky bezpečnosti na stavbách, a to nejen při samotné realizaci, ale i při jejich následné údržbě a správě.

Konference proběhla ve spolupráci se Společnou vizí o.s. a společností Arrano Group s.r.o. Dále nad touto konferencí přijal záštitu Státní úřad inspekce práce, Statutární město Brno, Česká komora autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR, Českomoravská komora lešenářů, Městská část Brno Líšeň.
2 x komentováno u “Na mezinárodní konferenci BEZPEČNÁ STAVBA v Brně vystoupila také DELTA

  1. mates napsal:

    Byl jsem tam, zajímavá akce a přednáška pana Maška rovněž. Potlesk si zasloužil!

  2. tomas napsal:

    Zdravím a všem doporučuji, spousta zajímavých lidí, témat, pohledů na problematiku a diskuzí. Doporučuji. Tom

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *