full screen background image

ROBOTIKA DNEŠKA

NEZASTAVITELNÝ POKROK

Říká se, že ve 20. letech minulého století vymyslel český spisovatel Karel Čapek slovo robot, sám Čapek však uvedl v jednom ze svých dopisů, že ona myšlenka pocházela od jeho bratra, Josefa. Uplynulo téměř 100 let od doby, kdy slovo ROBOT vzešlo do podvědomí miliard lidí po celém světě, a pokrok, který se zdál jako sci-fi je dnes nezastavitelnou realitou. Tato realita je již nedílnou součástí našich životů, ať již v běžných každodenních činnostech, tak na úrovni výzkumu, zdravotnictví, nebo zábavy. Roboti a coboti jsou dnes nezastavitelným pokrokem, na který má lidstvo rozdělené názory, mnohokrát právě vlivem dřívější sci-fi představivosti v knižních i filmových podobách. Podívejme se ale, kam nás posledních sto let v robotickém pokroku zavedlo.


ROBOTIKA JAKO VĚDA

Robotika se ve vědní oblasti objevuje již velmi dlouho, její původ můžeme dokonce datovat až do antického světa. Její hlavní vývoj však začíná zejména v 50. letech minulého století, značně k tomu přispěl také závod o Měsíc, který v té době probíhal mezi Ruskem a Spojenými Státy Americkými, nicméně byl to až konec 20. století, kdy se vývoj tohoto vědního pole stal systematický. Od 50. let, kdy se poprvé objevují obory jako kognitivní robotika (studium softwaru a hardwaru, který umožňuje robotům učit se dle vlastní vůle a zkušenosti) nebo výpočetní neurověda (aplikuje matematiku na ovládání a pochopení mozkových funkcí), uběhlo již mnoho let a robotika je dnes na zcela jiné a nezastavitelné úrovni.

Pokud proběhneme vývoj mílovými kroky můžeme si říct, že již v 60. letech se objevují robotické ruky v několika nemocnicích (poprvé v americké Kalifornii), tato ruka byla vytvořena pro pomoc handicapovaným pacientům. V roce 1970 vznikl robot, který je dnes znám pod jménem Shakey, tento robot byl prvním pohybujícím se robotem, který byl schopen vnímat své okolí, a to díky několika senzorům. V té samé době proniká na trh také Japonsko, které je jedním z největších tahounů robotického světa. V roce 1972 vzniká WABOT-1, první inteligentní humanoidní robot. V 80. letech minulého století se do výzkumu přidává biometrika, ta vedla například k robotům, které mají vědcům pomoci pochopit chování a plavání ryb ve vodách. Léta devadesátá přicházejí s velkým pokrokem ve zdravotnictví, a to s vynálezem robota Cyberknife, který byl schopen pomoci s operováním nádorů s přesností, které lidský lékař nemůže být schopen.

 

ROBOTIKA DNEŠKA

To nás přivádí k moderní době a robotice, která se zejména s 21. stoletím rozjela na plné obrátky, a to téměř ve všech koutech světa. Hned zpočátku tohoto století se představuje Canadarm2. Tento robot byl vynalezen v Kanadě tamním vesmírným programem a ihned se stal součástí Mezinárodní vesmírné stanice. Jedná se právě o robotickou ruku, která astronautům pomáhá s výkony mimo samotné ISS. Díky této ruce, která je stále součástí této stanice mohou astronauti provádět úkony, které by pro ně jinak byly zcela nemožné. Ruka je ovládána astronauty uvnitř samotné stanice a umístěna na plošině mobilního transportéru.

Z moderního pohledu je jedním z největších vývojů moderní robotiky oblast automobilového průmyslu. Samořízená motorová vozidla procházejí vývojem již od roku 2005 a to na úrovních 0 až 5, tedy dle úrovně samotné automatizace, které byly definovány v roce 2014. Tato vozidla jsou dnes na velmi vysoké úrovni a začínají se objevovat ve skutečném provozu, avšak tento druh robotů stále čeká poměrně dlouhá cesta, než se stanou stejnou praxí, jako samořízené domácí prostředky. Důvodem je nedůvěra, ale také mnohé nehody, které byly způsobeny. Řízení je oblast, která i přes všechny senzory vyžaduje lidský zásah.

Pokud se vrátíme ke kosmonautice, setkáme se s robotem známým jako Robonaut 2. Tento robot je vůbec prvním humanoidním robotem ve vesmíru. Ačkoliv dělá mnoho úkonů, jeho hlavní podstatou je studium chování robotiky při vystavení vůči silně toxickým látkám, které se nacházejí po celém vesmíru. Robonaut 2 je nyní na palubě ISS, které je neustále vylepšován a zkoumán.

Vůbec největší a nejzásadnější pokrok přichází v roce 2017 z Hong kongské společnosti, zde se nachází robot s umělou inteligencí nazvaný Sophia, který získal své občanství v Saudské Arábii. Tento robot je vůbec prvním robotem s vlastním občanstvím, ale také prvním robotem, který dává vlastní rozhovory do televizí i časopisů. Sophie je milníkem, který bude dále vyvíjen – roboti soužící s lidskou rasou. 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *