full screen background image

Stavebnictví roste, ale i růst má své nesnáze

Podle kvartálních analýz českého a slovenského stavebnictví z roku 2017, kterou pravidelně společnost CEEC Research realizuje, stavebnictví na Slovensku rostlo průměrně o 4,0% a v Čechách cirka o 2,7%. Růst bude pokračovat i v nastávajícím roce 2018, a  to cirka o 2,4%. Průzkum vychází z rozhovorů realizovaných s klíčovými představiteli vybraných stavebních, projektových, tak jako i developerských společností. I růst však není idylický a má svá bolavá místa.

Zatímco v roce 2017 očekávali větší růst společnosti zaměřené na pozemní stavitelství, je předpoklad, že v roce 2018 se trend obrátí, kdy větší růst očekává inženýrské stavebnictví. Tento růst a pokračování dobrého tempa stavebnictví bude zejména důsledkem aktivity developerů a soukromých investorů. Zároveň tu jsou náznaky hrozeb, se kterými se stavební firmy v Čechách i na Slovensku stále častěji potýkají.

 

Nedostatek kvalifikované pracovní síly

Je to nedostatek kvalifikované pracovní síly, která je nutná na zvládnutí tohoto vývoje. Dotazovaní se shodují, že jsou schopni obsadit kvalifikované odborníky na manažerské posty, ale horší je situace s výkonnými pracovníky zejména základních stavebních profesí jako jsou zedníci, tesaři, instalatéři a podobně. Právě tento nedostatek může ovlivnit kvalitu a včasnost dodávek a poskytovaných služeb. Majitel společnosti DELTA Projektconsult, jež se specializuje na architekturu, projekci a stavební management vidí riziko nejbližšího vývoje v příliš rychlém růstu mezd. A pokud nárůst výkonu není porovnatelný s nárůstem mezd, výrobcům rostou mzdové náklady. „Jsme součástí Evropské unie, která je velmi silný ekonomický subjekt a pokusy o vytrhnutí se z tohoto svazku a snaze jít jiným samostatným směrem by nás mohlo velmi tvrdě postihnout“ vysvětluje Erik Štefanovič. „Pokud se od EU odtrhneme, ovlivní to i tuto ekonomiku. Turbulentní doba a růst mezd může ale zpomalit chuť investovat. Naše klienty trápí zejména problematika kolísání eura, což jim způsobuje velké potíže v plánování rozpočtu na svoje investice. Prakticky nejsou schopní svoje budgety správně naplánovat.“

Jsme součástí Evropské unie, která je velmi silný ekonomický subjekt …

 

Předem zasmluvněné zakázky

Stavební společnosti v Čechách i na Slovensku mají předem zasmluvněné zakázky zhruba na půl roku dopředu, v průměru na cca 7,5 měsíce. Ředitelé stavebních společností mluví o vytížení firemních kapacit v Čechách na 92%, na Slovensku na 82%. V porovnání s předcházejícím obdobím roku jde o nepatrné snížení v rozmezí cirka tří procentních bodů. Ředitelé stavebních společností by ze strany státu nejvíce ocenili odbourání zdlouhavého a administrativně náročného procesu přípravy a povolování staveb. Na hodnotící škále od 0 až po max. 10 bodů ohodnotili tuto skutečnost 8,5 body. Další kroky ze stranu státu, které by podpořili rozvoj stavebnictví, jsou podle ředitelů stavebních společností lepší připravenost projektů veřejných zakázek (8,0 bodů z 10), a na třetím místě ve škále, co stavebnictví trápí je jednotné a rychlejší rozhodování pracovníků stavebních úřadů (7,9 z 10).

 

Jak dlouho lze očekávat růst?

Podle vzpomínané kvartální analýzy by měl mírný růst stavebnictví pokračovat i v tomto roce 2018, a to celkově zhruba o 2,3%. S tímto trendem souhlasí většina klíčových hráčů na trhu, ani oni neočekávají žádný dramatický pokles v nejbližších letech. Erik Štefanovič jako jeden z majitelů architektonické a projektantské kanceláře mezinárodní skupiny DELTA na základě ukazatelů předpovídá, že před sebou máme šest let růstu. Domnívá se, že je to dané pravděpodobně tím, že ekonomika v Čechách i na Slovensku roste a je navázaná na státy, které jsou v současnosti velmi úspěšné, jako například Německo. Také ředitelé ostatních projektových společností potvrzují pozitivní předpověď s růstem trhu a projektových prací v roce 2018 o 3,4%. Většina projektových společností jsou kapacitně vytížené na 90%.

 

Pilíř budoucnosti – zkvalitnění IT procesů

Analýza také jasně ukázala, že více než polovina ředitelů (53%) projektových společností se domnívá, že úroveň firemních IT procesů nebude dostatečná pro potřeby společnosti za 3 až 5 let. Dostatečnou úroveň se snaží zajistit a podpořit 40% ředitelů, 7% dotazovaných zvolilo odpověď „nevím“. Je cítit, že všechny firmy působící ve stavebnictví jsou závislé na IT technologiích a inovaci v systému BIM, kterou stavebnictví aktuálně prochází. Ta je bez IT naprosto nemyslitelná. Vysoké procento investic tedy plyne právě do nových IT technologií a zaškolení zaměstnanců. Erik Štefanovič potvrzuje, že Building Information Modeling je těžištěm přístupu ke klientům a připravovaným projektům společnosti DELTA. „Snažíme se investorovi vysvětlit, že i když z celkových nákladů na projekt jsou projekci věnované často jen 2-3%, tak tato zdánlivě bezvýznamná částka stanoví výšku nákladů na stavbu a taktéž na provoz v několika dalších letech. Proto je velmi důležité věnovat projektování maximální pozornost a využít potenciál BIM.

Na závěr Štefanovič ještě zmiňuje jednu významnou IT podporu, kterou DELTA již několik let vnáší do procesu výstavby a tou je software Datenpool. Jeho silnou stránkou je nejen zabezpečení dat, ale také je to velmi efektivní nástroj pro optimální projektový management a lze jej kdykoliv použít i na tabletech či smartphonech bez instalace jakékoliv speciální aplikace.“Klientům vysvětlujeme, že už se naše komunikace neopírá o poslané emaily a následnou diskuzi, zda ho adresát obdržel a přečetl“ upřesňuje Štefanovič. „Už jen vkládáme informace do této platformy, kde jsou v té chvíli data v bezpečí, považované za doručené a především přehledně strukturované. Cílem software Datenpool je změnit proces hledání dat a informací do nacházení.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *