full screen background image

Trh s dřevní hmotou je plný turbulencí

Dřevařský průmysl stojí a padá především se surovinou, z níž vše vychází. Majitelé lesů, obchodníci s kulatinou i řezivem, dřevozpracující společnosti, producenti palet a jiného dřevěného obalového materiálu – ti všichni se musí zásadně přizpůsobovat surovině, kterou z velké části řídí sama nevyzpytatelná matka příroda.

Situace na trhu s dřevní hmotou by se rozhodně nedala popsat jako stabilní. Za posledních několik let jsme zažili hned několik výrazných zvratů. V období roků 2012 až 2014 se dřevařský průmysl u nás potýkal s nedostatkem kulatiny a tím pádem s její vysokou prodejní cenou, neboť dodavatelé exportovali většinu dřevní hmoty do zahraničí a na domácí odběratele se nedostávalo. Například pro společnost KLAUS Timber, jednoho z největších výrobců dřevěných palet v České republice, tato doba znamenala omezení činnosti vlastní pilnice, jelikož bylo výhodnější kupovat hotové řezivo než nakupovat a zpracovávat předraženou kulatinu.

Pak se ale situace obrátila doslova o 180 stupňů a po období let 2017 a 2018, kdy se firma KLAUS Timber potýkala pro změnu s nedostatkem hotového řeziva, v současnosti zažíváme přetlak dodávek kulatiny. Příčina tkví jednak v potížích se suchem v kombinaci s nešetrným zacházením člověka s vodou a výsadbou smrkové monokultury tam bez respektování původních dřevin při výstavbě lesa, jednak v kalamitě kůrovce. Tito škůdci se vyskytují obecně po celém světě v lýku a dřevě naprosté většiny stromů a dále v jejich plodech či semenech. Počátek aktuálního problému v České republice lze datovat do roku 2015, kdy přišel abnormálně teplý rok. Kůrovec se objevil nejprve na Moravě a postupně se rozšířil do dalších oblastí. Snahy o likvidaci tohoto škůdce nejsou zatím příliš úspěšné a z prognóz až mrazí. Pokud se kalamita bude nadále šířit tímto tempem, Česká republika by mohla přijít klidně o třetinu zalesněné plochy.

Co nynější situace znamená pro dřevozpracující průmysl? Majitelé a správci lesů pláčou, podniky, které dřevní hmotu nakupují a dále ji zpracovávají, z kalamity momentálně naopak těží. Skladovací kapacity nejsou nekonečné a navíc dřevo napadené kůrovcem nelze mít uložené dlouhodobě. Východiskem je tedy pouze co nejrychlejší prodej, a to za velmi nízké ceny, což je přirozeně pro aktéry stojící na straně dřevozpracujících společností pozitivní. Firmě KLAUS Timber se nyní možnost řezat kulatinu na vlastní pile nepochybně vyplácí. Selský rozum ale napovídá, že v dlouhodobém horizontu není tato situace udržitelná. Buďto bude stávající boj konečně úspěšný a kalamitu kůrovce se podaří zastavit, nebo zvětšující se ztráty zalesněné plochy změní během následujících let přetlak kulatiny na obecný nedostatek dřevní hmoty. A to si jistě nepřeje nikdo.

Co se bude dít na tomto nevyzpytatelném trhu dál, je otázkou. Vrátí se po případném vymýcení škůdců vysoké ceny kulatiny z roku 2013? A jak to bude s řezivem? Budeme mít problém s jeho nedostatkem?

Optimálním řešením z hlediska dřevozpracujícího podniku je momentálně využívat možnosti zisku materiálu z vícero zdrojů. KLAUS Timber zpracovává kulatinu na vlastní pilnici, zároveň ale odebírá i hotové řezivo a především sází na dlouhodobé budování stálých vztahů s českými i zahraničními spolehlivými dodavateli. Pokud byste se chtěli dozvědět o zpracování dřeva i produkci palet více, navštivte stránku www.klaustimber.cz a sledujte také firemní facebookové stránky KLAUS Timber a. s.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *