full screen background image

Bednění pro tunelové stavby

Výstavba tunelu je jednou z nejnáročnějších stavebních úprav terénu vůbec. Je nutné počítat s celou řadou faktorů, které stavbu značně ovlivňují. Během několika let se přišlo na mnoho způsobů a metod, jakým lze tunelový profil dobírat. Většina z nich vznikla již v prvních desetiletích předminulého století, v době kdy se lidé chystali razit cesty železným drahám a neohlíželi se na překážky, jakými jsou hory, řeky a mořské úžiny.

 

Rakouská tunelovací metoda

Nejstarší tunelovací soustava je ta německá, která původně vznikla ve Francii, když se tam v roce 1803 začal stavět na průplavu Saint Quentin takzvaný Trouquoiský tunel. Jejím znakem bylo, že při výlomu i zdění zůstává uprostřed tunelového profilu jádro rostlé horniny, která se vybírá teprve, když je tunelová roura hotová. Proto se této soustavě říká také jádrová.

Další tunelovací metoda vznikla roku 1828 při stavbě tunelu na průplavu vedoucím z Charleroy do Bruselu a nese označení belgická. Rakouská tunelovací soustava vznikla v roce 1837 při stavbě tunelu u Oberau na dráze Drážďany-Lipsko. U rakouské metody se začíná ražením spodní směrové (průzkumné) štoly, z níž se přechází zálomem ke stropu, kde se razí horní štola. Z té se rubá do stran a do hloubky celá kalota. Pracuje se postupně po pasech, a to tak, že výška kaloty se dělí na několik stupňů. Při práci se štola rozšiřuje a vybírá se v jednom pase na úroveň prvního stupně, sousedním na úroveň stupně druhého, v dalších se pak zpravidla dobírá až na dno kaloty. Přitom se stále doplňuje výdřeva. Když je kalota vyrubána, prorazí se stropní část mezi stropní a spodní štolou a po podepření spodní části výdřevy zdola sloupy přejde se k výlomu opěr a tím celého tunelového profilu. Pak se teprve přechází ke zhotovení obezdívky.

Zdí se od základů vzhůru k závěru klenby. Všechna práce zde probíhá plynule. Práce postupuje vpřed tak, že po proražení směrové štoly se v prvním pracovišti razí horní štola, v dalších se rozšiřuje výlom a na konci se zdí. Tak se postupuje pas od pasu plynule stále vpřed bez přerušení.

 

NRTM – Nová rakouská tunelovací metoda

Prof. L. von Rabcewicz v roce 1962 formuloval základní zásady nového postupu tunelování, čímž navázal na svůj patent z roku 1948 – zajištění výrubu dvouvrstvým ostěním. Tato metoda se s drobnými obměnami používá dodnes. V podstatě se jedná o zajištění výrubu provedeného jedním z výše uvedených způsobů rakouské tunelovací metody primárním ostěním ze stříkaného betonu. Po provedení všech ražeb se provádí kontaktní izolace na primární ostění a provede se ostění sekundární z litého betonu, které se vystrojí a zajistí předpokládanou životnost díla.

 

Jsme specialisté na tunelové profily

Naše společnost NESTSERVICE s.r.o. se zabývá dodávkou forem pro betonáže sekundárního ostění všech tunelových profilů. V našem portfoliu se nacházejí jak systémové prvky pro zhotovení menších tunelových profilů, tak prvky pro zhotovení velkých forem tunelových portálů. Navíc nabízíme vývoj a výrobu tunelových forem na míru, a to včetně speciálních prvků, jakými jsou tunelové zárodky, římsy, přechody, výklenky a další.

 

Vytváříme bednění pro tunely

Vyrábíme speciální bednění pro tunelové stavby složené z jednotlivých nastavitelných článků spojených čepy, které vytvoří nosný ramenát, na který se přichytí podélníky nesoucí plášť formy. Podélníky mohou být tvořeny jakýmkoli konstrukčním prvkem – hranolem, dřevěným nosníkem, ocelovým nosníkem nebo systémovým nosníkem z hliníku.

 

Proč bednění pro tunely od nás

Od roku 1995 vytváříme konkrétní tunelové formy, které závisí na mnoha okolnostech. Vše podléhá rozsahu důlního díla, jeho vhodnost a dodržení ekonomiky navrženého řešení. Vytvoříme pro vás 3D model, který objasní všechny otázky důlního díla. Jsme schopni nabídnout komplexní výrobu svařovaných prvků, ohraňování a CO pálení. Jsme certifikovaným výrobcem bezpečnostních stavebních prvků, a to konkrétně výrobky pro ochranu volného okraje a zabezpečení pádu předmětů.

 

Systémové bednění tunelových portálů

Speciální bednění navržené pro betonáže portálových bloků a hloubených částí silničních a železničních tunelů. Sestává z vnitřního bednění, které je opatřeno pojezdem a hydraulickými zvedáky a vnějšího bednění tzv. kontra spojovaného s vnitřním prostřednictvím spínacích tyčí. Vnější bednění je opatřeno plnícími otvory, vnitřní příložnými vibrátory.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *