full screen background image

Čestné uznání za architekturu a technologické řešení moderní továrny WITTE

16. ročník soutěže Stavba roku Karlovarského kraje uvedl své výsledky. Průmyslová hala WITTE dostala české uznání za nadstandardní technologické řešení provozu a dlouhodobý společenský význam pro zaměstnanost v regionu.  U zrodu tohoto stavebního projektu doprovázela investora DELTA, které investor svěřil architektonický návrh, projekci a stavební management této 22 000m2 rozlehlé průmyslové haly.

Architektonicky nejpřitažlivější je hlavně řešení administrativní budovy, kancelářské a konferenční prostory. Samotná průmyslová hala WITTE access technology v Ostrově nad Ohří představuje technologicky vysoce vyspělou, moderní a především bezpečnou výrobu. Investor vzhledem k povaze výroby vyžadoval kvalitní zázemí především pro technologie přesného strojírenství, stejně přesné chemické přípravy barev, dále lakovnu a konečně výrobu přesných plastových výlisků (klik apod.) z plastových granulátů, lisovaných za vyšších teplot.

Továrna WITTE představuje provoz, kde je kvůli nakládání s těkavými a hořlavými barvami nebo s roztavenými plasty zvýšené požární riziko. To si vyžádalo speciální opatření k co nejvyšší ochraně osob a majetku při havárii, proto DELTA rovněž plnila funkci stavebního dozoru pro dosažení maximální kvality stavebního díla.

Investor na tomto projektu ocenil architekty společnosti DELTA zejména za hodnotnou industriální architekturu, kterou v DELTĚ jako partnerovi získal v jedné ruce spolu se všemi souvisejícími projekčními činnostmi a stavebním managementem. Jako značně přínosnou investor hodnotil formu řízení a koordinace projektu zaměřenou na dodržení stanovených termínů a investičních nákladů.

Záštitu nad šestnáctým ročníkem Stavba roku Karlovarského kraje převzala hejtmanka Karlovarského kraje  Mgr. Jana Vildumetzová  a primátor města Karlovy Vary, Ing. Petr Kulhánek.


TAG


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *