full screen background image

Co je to HACCP? A k čemu slouží?

V české potravinářské legislativě se zkratka HACCP jako taková sice nepoužívá, nicméně pokud se začne mluvit o systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, nikdo danému nástroji neřekne jinak než HACCP. Prostřednictvím systému se předchází rizikům, která by mohla ohrožovat bezpečnost potravin, a tím pádem i zdraví konzumenta.

Pod zkratkou HACCP se skrývá anglické slovní spojení Hazard Analysis and Critical Control Points. Jedná se o preventivní opatření, která zajišťují zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů. Podle nařízení Evropské unie je povinen systém HACCP zavést každý výrobce, zpracovatel a distributor potravin. Zjednodušeně řečeno, nařízení se vztahuje na všechny podniky vstupující jakýmkoliv způsobem do potravinářského řetězce.

 

Principy tvorby HACCP

Systém vymezuje prostředky a postupy, prostřednictvím nichž se předchází nebezpečím, která by mohla ohrozit zdraví konzumenta. Postup zavádění systému má hned sedm základních principů, a to:

  1. Provedení analýzy nebezpečí (fyzikální, chemické a biologické)
  2. Stanovení kritických kontrolních bodů
  3. Stanovení znaků a kritických mezí v kritických bodech
  4. Vymezení systému sledování v kritických bodech
  5. Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod
  6. Zavedení ověřovacích postupů
  7. Vypracování evidence a dokumentace

 

Historie HACCP

Historie systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů sahá až do šedesátých let. Byl totiž vyvinut pro NASA, přičemž prostřednictvím něj se vyráběly bezpečné potraviny pro kosmonauty. Ovšem postupně se začala norma rozšiřovat do dalších potravinářských podniků, až nakonec v roce 1985 si získala uznání v celém potravinářském průmyslu.

Jestliže máte zájem o HACCP, doporučujeme obrátit se na společnost DERATOR, která vám zajistí vstupné prohlídku, plánování preventivních kontrol, instalaci deratizačních boxů, instalaci monitorovacích míst, vystavení protokolu a bezpečnostních listů.


TAG


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *