full screen background image

Jak se připravit na topnou sezonu?

Topná sezona se blíží. Jste na ni připraveni? Nejenom finančně, ale i technologicky? Měli byste! Vaší pozornosti by neměla uniknout především odborná revize plynových kotlů!

Příprava na topnou sezonu je v závislosti na způsobu vytápění domácnosti poměrně širokým pojmem. Nejméně náročné v tomto ohledu je vytápění elektrické, za které si však uživatelé i dost připlácejí. Pokud topíte v krbových kamnech, zásobte se v předstihu dostatečným množstvím vysušeného krbového dřeva. Ideální je zásobu si pořídit již v letních měsících, kdy panují nejlepší podmínky pro jeho vysušení.

 

Neopomínejte revizi plynového kotle

Pokud svou domácnost vytápíte plynem, měla by v centru vašeho zájmu být nezbytná revize kotle. Zanesené spalinové cesty spojené s únikem jedovatého oxidu uhelnatého si každoročně žádají desítky lidských životů. Revize plynového kotle provedená odborníkem vás tohoto rizika zbaví. Vezměme to ale popořádku.

 

Odborný versus revizní technik

I když to vyhláška majitelům rodinných domů přímo nenařizuje, každý plynový kotel by měl být minimálně jednou ročně podroben revizi odborným technikem. Ta by měla proběhnout buď před zahájením či hned po skončení topné sezóny. Jednou za tři roky pak je doporučována návštěva technika revizního, který se postará o kontrolu zevrubnější.

 

Úsporný a po všech stránkách bezpečný provoz

Hlavním cílem odborně provedené revize kotlů je bezchybné, úsporné a po všech stránkách bezpečné fungování plynového kotle, u něhož nehrozí již zmíněné úniky oxidu uhelnatého. Tato nebezpečná látka, jejíž úniky způsobuje především nedostatečné odvětrávání spotřebiče, je totiž velmi zrádná. Její vyšší koncentrace, již bohužel čichem nezaznamenáte, často vede až k udušení. Doporučit v této souvislosti lze k tomu určená čidla, která vás na ni upozorní zvukovým znamením. A nepodceňování již zmíněných pravidelných revizí.

 

Ušetřete za energie

Tu samozřejmě v dostatečném předstihu svěřte technikovi s patřičným osvědčením, jehož vám zcela jistě doporučí váš dodavatel energií. Zvolíte-li technika z jiné společnosti, vždy se předem informujte o jeho odbornosti. Také si od něj vyžádejte potvrzení o provedení dané kontroly opatřené vlastnoručním podpisem a razítkem. Bez toho se neobejdete například při jednání s pojišťovnou v případě plnění následků havárie způsobené plynovým kotlem. Zrevidovaný kotel je však i energeticky méně náročný, což se zase projeví na vašich účtech za energie. Revize kotlů se zkrátka v mnoha ohledech vyplácí.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *