full screen background image

Majetkové pojištění v roce 2018: K jakým škodám docházelo nejčastěji?

Pojištění majetku zahrnuje široké spektrum produktů. Mnohé tuzemské pojišťovny jej nabízí rovnou v několika variantách – s různým rozsahem nebo limity plnění. Na své si tak přijde každý včetně zájemců o velmi komplexní produkty. Preference klientů se logicky liší dle povahy majetku a dalších faktorů – rizikovosti bydliště či dosavadních životních zkušeností. A jistě není od věci ani pohled na statistiku. Jaké pojistné události řešily pojišťovny nejčastěji v roce 2018?

Za první tři kvartály 2018 pojišťovny zaznamenaly více než 150 tisíc pojistných událostí. První místo tradičně připadlo vodovodním škodám, které se na celkovém počtu podílí z jedné čtvrtiny. Zájemci o pojištění majetku nemovitého charakteru by neměli zapomínat, že voda z poškozeného vodovodního potrubí páchá škody na zařízení i na samotné stavbě – pojištění nemovitosti je proto vhodné doplnit o pojištění domácnosti a naopak.

Druhá příčka v žebříčku náleží škodám způsobených silným větrem. Vichřice (vítr o min. rychlosti 75 km/h) se na celkovém počtu pojistných událostí podílela z 12 % a průměrná výše škody v rámci jednoho případu činila cca 30 tisíc korun.

Společně s vichřicí pak obvykle dochází k dalším jevům, jako jsou krupobití či blesky. Výše škod jimi způsobených tvoří přibližně desetinu z celkového počtu, přičemž škody způsobené přímým a nepřímým úderem blesku činí 8 %. Za škody způsobené vichřicí pak pojišťovny klientům hradily kolem 40 tisíc korun.

Ne tak častý, ale zato nejdestruktivnější pojistnou událostí byl tradičně požár. Ačkoliv škodám způsobených ohněm náleží pouhá 3 % z celkového počtu pojistných událostí, průměrná škoda se pohybuje kolem 500 tisíc korun.

Z průzkumů napříč spektrem klientů tuzemských pojišťoven vyplynulo, že stoupá zájem o produkty, které se do portfolií dostaly poměrně nedávno. Jmenovitě o pojištění nahodilého poškození a odcizení a pojištění prodloužené záruky.

Co se týče ostatních škod, z 3 % se na nich podílely povodně či záplavy, z 5,5 % vandalové a z 8 % zloději.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *