full screen background image

Problémy s kontaminovanou zeminou v průmyslovém areálu?

Přicházíte při provozu vašeho průmyslového areálu do kontaktu s nebezpečnými látkami? Došlo k jejich kontaktu se zeminou a hrozí riziko zvýšené ekologické zátěže vinou kontaminace půdy? V takovém případě jste ze zákona povinni škody co nejdříve odstranit. Samotné odstranění kontaminovaných látek z půdy je složitým úkolem. Pomůže jen odborně provedená sanace.

 

Jak na sanaci?

Sanace průmyslových areálů v současnosti není nikterak ojedinělým úkolem. Bohužel poměrně často dochází ke kontaminaci půdy nebezpečnými látkami a mnohdy nemusí být zdrojem kontaminace ani vaše podnikání. Půda mohla být kontaminována již dříve, ještě předtím, než jste na místě začali provozovat své průmyslové odvětví. Správně provedenou sanací budou z půdy odstraněny všechny nebezpečné látky, aniž by došlo k jejímu výraznému poškození. Odstranění látek z půdy je důležité nejen z ekologického hlediska, ale také z hlediska ochrany zdraví osob.

 

Je třeba kontaktovat profesionály

Sanace kontaminované půdy není rozhodně činností, která by mohla být prováděna bez důkladných znalostí dané problematiky a bez profesionálních technologií k tomu určených. Je zapotřebí kontaktovat specializovanou firmu v této oblasti, která se postará o důkladné vyčištění půdy. Je třeba nejen vyjmout nebezpečné látky z půdy vašeho areálu, ale také se postarat o jejich ekologickou likvidaci. Naštěstí i na našem trhu se dají najít kvalitní specializované firmy v této oblasti.

 

Jednou z nejzkušenějších firem je AVE

Společnost AVE je v oblasti sanace průmyslových areálů a sanace ekologických zátěží obecně jednou z nejzkušenějších firem u nás. AVE to nejsou jen služby v oblasti odvozu odpadů, údržby a opravy komunikací, činnosti pro města a obce, ale právě i likvidace ekologických katastrof. V této oblasti nabízí AVE profesionální služby především díky dokonalé znalosti daného oboru. AVE také disponuje všemi moderními technologiemi pro vyčištění kontaminované půdy. Kromě toho disponuje vlastním týmem geologů, hydrogeologů a stavařů. Jak probíhá celý proces?

345

Odborné posouzení situace a stavu poškození půdy

Ze všeho nejdříve musí být zjištěn a posouzen druh kontaminace a také úroveň poškození půdy. U průmyslových areálů často dochází k vytvoření ropné laguny následkem úniku ropy, ale na vině mohou být i ostatní nebezpečné materiály. Ze všeho nejdříve tedy musí být provedeny odborné průzkumy kontaminace prostředí. Ty jsou prováděny na základě odebrání a laboratorního vyhodnocení vzorků půdy.

 

Řešení až na základě výsledků

Kontaminace půdy je složitým odvětvím a každý problém musí být řešen individuálním způsobem. U každého případu je druh a stupeň poškození odlišný. I když se může jednat o stejnou činnost, jako je sanace ropných lagun, řešení může být v závislosti na typu podloží a dalších okolnostech odlišné. Záleží také na tom, zda došlo jen ke kontaminaci půdy nebo i ke kontaminaci podzemních vod. Na základě vyhodnocení výsledků budou zpracovány rizikové analýzy včetně projektové dokumentace všech činností při likvidaci ekologické katastrofy.

 

Samotné provedení prací

Samotné provedení sanace a odtěžení odpadů z půdy vašeho průmyslového areálu je až posledním krokem. Činnosti musí být provedeny přesně podle projektové dokumentace tak, aby odtěžení odpadu bylo co nejefektivnější. Společnost AVE se také postará o následnou likvidaci odtěžených odpadů. Pokud je to alespoň trochu možné, postará se společnost o využití druhotných surovin.

Díky propojení detailních znalostí dané problematiky, zkušeností v oboru a moderní technice pro sanaci, dosahuje AVE v oblasti sanace průmyslových areálů a likvidace ekologických zátěží obecně skvělých výsledků. Na svém kontě má již desítky úspěšných realizací.

 

 
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *