full screen background image

Proč se stavební projekty nestíhají v termínech a pak se prodražují?

V České republice se v posledních letech hodně často medializuje několik příkladů velkých stavebních projektů, které investora stály více finančních prostředků, než bylo původním investičním předpokladem. Mimo jiné se k tomu i rapidně prodlužuje celková doba plánované výstavby a tím se porušuje smluvní termínovaný závazek. O tom, jak lze tyto problémy odstranit jsme vedli zajímavý rozhovor s Erikem Štefanovičem, jednatelem architektonicko-projektantské kanceláře zvané DELTA Projektconsult, která v tomto roce slaví v oblasti plánování a řízení stavebních projektů již 40 let svého profesionálního působení na celoevropském trhu.

 

V čem si skutečně myslíte, že může být jedna z prvotních příčin, proč je stavební projekt odsouzen k evidentnímu neúspěchu ještě před tím, než se položí první pomyslný kámen, tedy prodražení a nedodržení termínu kolaudace?

Tím, že obvykle jako architekt a projektant stojíme u samotného zrodu stavebního projektu, tak hlavní příčinu spatřuji právě v tom, že investor věnuje skutečnou pečlivost svému projektu až v posledních metách svého dlouhého běhu. Ve fázi, kdy se začínají rýsovat první obrysy budovy. Teprve v tuto dobu většinou přichází se změnami, kdy je jakákoliv změna celkově nákladná a časově náročná. Zatímco v době plánování a projektové přípravy by to byla otázka několik výkresových úprav od stolu. Proto se snažíme vždy všem klientům zdůraznit, že rozhodující fáze je pouze ta přípravná, kdy skládáme prvotní noty a zasouváme celé sloky do jedinečné písně. Je to jako domino, nejdříve ho postavíte a pak jediným cvrnknutím odstartujete celý proces. Zastavte ho v polovině a chtějte nápravu – náročné že? Mimochodem jsme připravili i takovou šikovnou učebnici pro naše klienty, v našem podání tzv. SLABIKÁŘ INVESTORA. Cirka 20-ti stránkový dokument, který investorům představuje základní pravidla a rady v jednotlivých fázích, kterými bude projekt procházet a jaké rozhodnutí je třeba v daném čase učinit.

 

Je vůbec možné takové rozsáhlé změny a jejich finanční důsledky do rozpočtu nějakým způsobem eliminovat?

Ano, vždy klademe důraz, aby ve finančním rozpočtu byly zahrnuty případné projektové rezervy pro tyto složité případně i nepředpokládané situace, které jsou určeny spíše pro technické komplikace, ale mohou posloužit i pro změny a tzv. vícepráce. Je nutné si uvědomit, že tyto dodatečné změny ze strany investorů jsou skutečně velkým nebezpečím pro celý projekt, investor musí být vždy seznámen s tím, že každá z těchto objednávek stojí nemalé finanční prostředky, tedy představuje konkrétní další částku, kterou zkušený projektový manažer musí tlumočit investorovi, aby se mohl fundovaně rozhodnout, zda tuto změnu za danou cenu skutečně chce.

 

V jaké fázi za Vámi investor zpravidla nejčastěji přichází?

Jsou pouze dvě situace. Hned na úplném počátku, kdy teprve uvažuje o pozemku a má jasně stanovený rozpočet. Pak je celý proces naprosto hladký a bez jakýchkoliv vedlejších negativních příznaků na rozpočet. Druhá varianta z praxe bývá ta, kdy už má zpracovaný stavební projekt na svou budovu či průmyslovou halu, která se však zcela vymyká finančnímu předpokladu, která je pro projekt určena. Opravdu míním vážně, když říkám, že na samotném začátku stavebního projektu se dělají rozhodnutí s největším finančním dosahem. Když vše podrobně a promyšleně naplánujete, tak se nemůžete dostat do situace, že jste sice uspořili jen pár desítek tisíc za práci anonymního projektanta, ale máte před sebou projekt na výrobní halu, jejíž realizace bude v řádu třeba několika desítek milionů dražší a to už je pak obrovský problém. Tedy druhá varianta je ta, kdy investor přichází až v době vzniklých problémů, kdy je třeba definovat hlavní potíže a komplikace v projektu, přepracovat a nastavit projekt podle skutečných procesů ve společnosti a také vymezenému rozpočtu na míru.  Dalšími důležitými kroky je detailní precizní výběrové řízení a volba kvalifikovaného projektového manažera, který na kvalitu procesu výstavby důsledně dohlédne. V důsledku stavební projekt zachráníme, bohužel už se nelze vyhnout zdvojení času a financí za fázi plánování a rovněž projekci. Proto je naším oblíbeným mottem věta, že úspěšný stavební projekt je otázkou pozitivních rozhodnutí partnera.

 

erik-stefanovic_jednatel-delta-projektconsult

„Úspěšný stavební projekt je otázkou správné volby partnera,“říká k problematice prodražení staveb Erik Štefanovič.

 

Chlubíte se tím, že dáváte investorovi jistou garanci za dodržení nákladů, termínů a celkové kvality výstavby. Máte nějaké univerzální recepty, kterými se řídíte a můžete je nám všem prozradit?

Tak to se musíme opětovně vrátit k preciznímu výběrovému řízení s opravdu podrobnými podklady s jednotkovými cenami, které zabrání paušalizaci a nárůstu nákladů.  Interně uplatňujeme také moderovaný proces výstavby se startovacím workshopem, kde si pečlivě určíme pevná pravidla, kompetence, očekávání všech zúčastněných na stavebním projektu. Čas, peníze a energii, kterou bychom následně utráceli v soudních sporech  můžeme díky tomu využít ve prospěch stavebního projektu. Organizačně nám velice pomáhá naše vlastní kvalifikovaná IT podpora tzv. Data-pool. Inteligentní IT software pro řízení, organizaci a realizaci projektů. Především bych nechtěl zapomenout na přípravu stavebních projektů v aktuálním BIM modelu, který nám po zkušenostech jasně poukazuje, že dokáže včas odkrýt a vykrýt všechna rizika, předcházet kolizím a je také pro investora v té přípravné fázi díky moderní 3D modelaci srozumitelnější. Což v konečném důsledku přináší méně změn do projektu, které projekty pak neúměrně a radikálně prodražují.

Tip redakce: Více o řízení projektů pod vedením DELTA naleznete na www.delta-cz.com

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *