full screen background image

Profesionální chladící emulze do vaší obrobny

Chladící emulze pro kovoobráběcí průmysl slouží především k eliminaci až úplnému potlačení vedlejších efektů vznikajících při výrobě. Řezání, soustružení, frézování i vrtání způsobují vznik zbytkového tepla a dalšího nežádoucího odpadu, který snižuje kvalitu produkce i životnost nástrojů.

 

Vlastnosti chladící emulze

Odpadní teplo může způsobit deformaci nástroje i materiálu obrobku. Kvalitní emulze od FALCON CZECH do obráběcích strojů zajistí nejen odvod tohoto tepla, ale také sníží třecí odpor, odplaví kovové třísky, čistí prostor řezu a současně zajistí určitou konzervaci výsledného produktu. Těmito vlastnostmi významně omezí opotřebení obráběcích strojů.

 

Volba emulze podle účelu použití

V nabídce FALCON CZECH si můžete vybrat celou řadu chladících emulzí určených pro obrábění, ale opravdu kvalitní kapalinu je nutné vybírat velmi pečlivě. Základním ukazatelem by mělo být složení emulze, dané účelem jejího použití. Druh obráběného materiálu i technologie obrábění ovlivňují zásadně volbu výběru chladící emulze. Hůře obrobitelné materiály vyžadují vyšší obsah oleje, esteru a vysokotlakých přísad. Vyšší obsah oleje obecně pozitivně zvyšuje mazací vlastnosti kapaliny.

 

Emulze podle obráběcí technologie

Obdobně tedy i zvolený způsob obráběcí operace ovlivňuje výběr správné chladící emulze. Náročnost obrábění nástroji s přesně definovanou geometrií břitu určuje délka tohoto břitu – čím delší, tím složitější.

Méně složitější činností s vysokou řeznou rychlostí je tzv. hrubování. Dokončovací obráběcí práce zase patří mezi složitější operace. Obrobek se opracovává do předepsané kvality a přesnosti. Na všechny tyto činnosti má správná emulze výrazný vliv.

 

Dokonalé složení

Chladící kapalina by měla obsahovat kvalitní základové oleje a aditiva, které zabraňují korozi. Právě takové najdete v nabídce FALCON CZECH. Kapaliny ředitelné vodou mohou zajistit kvalitnější povrch zpracovávaných materiálů a reálně prodlužují životnost nástrojů, zároveň netrpí vysokou pěnivostí a jsou velmi dobře filtrovatelné. Životnost samotné emulze ovlivňuje provoz, výrobu, a především finanční nákladnost výroby.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *