full screen background image

Starší železobetonové konstrukce jako nové?

Sanace zajistí jejich dobrý stav i krásu

Každý materiál podléhá nevratným procesům stárnutí v závislosti na prostředí a čase. V betonových konstrukcích se mohou objevit vady. Beton je vlastně takový umělý kámen, u něhož časem dochází kvůli reakci ocelové výztuže a vlhkosti ke klesajícímu pH, která vede ke karbonataci a k následné degradaci celé železobetonové konstrukce. Tomu lze zabránit pravidelným ošetřováním betonu aplikací povrchových úprav. Pokud je ale na předcházení podobných problémů pozdě, je třeba přistoupit ke komplexnější péči. Tím je sanace železobetonové konstrukce. Tou se rozumí uvedení konstrukce, která je poškozena vlhkostí, solemi a dalšími vlivy, do původního stavu.

Plošná sanace železobetonových konstrukcí se provádí především z toho důvodu, že je konstrukce již poškozena působením nejrůznějších vlivů, jakou jsou vlhkost, mráz, různé formy solí a jiné chemické látky. Povrch betonu je v takovém případě narušen do větší hloubky a výztuž je narušena i staticky. Výsledkem takovéto péče v podobě úspěšné sanace je železobetonová konstrukce v původním tvaru spolu s ochranou vnitřní výztuže proti korozi, která se tak stává dále odolná a prodlužuje se její životnost.

Pokud potřebuje i vaše železobetonová konstrukce revitalizaci, obnovu požadovaných funkcí a uvedení do původního tvaru, raději neváhejte. Provedená sanace zvýší odolnost betonu, prodlouží životnost celé stavby, zastaví korozivní procesy a obnoví původní rozměry a tvar.

Návrh způsobu sanace vaší železobetonové konstrukce, který se bude odvíjet od správné diagnostiky stávajících poruch, zjištění příčin vzniku a zmapování jejich rozsahu, vám provede MBL spol. s r.o. Společnost zabývající se sanací železobetonových konstrukcí a rekonstrukcí staveb ve spojení s ochranou železobetonových konstrukcí kompozitní technologií.

Díky dlouholetým zkušenostem ví, že jak připravit podklad, který musí být suchý, pevný, nosný a tvarově stálý, očištěný od prachu a dalších separačních vrstev. Výztuž, kterou napadla koroze, je třeba očistit od rzi a ošetřit antikorozním nátěrem. Pokud je velmi degradovaná, je třeba přistoupit k její výměně. Pak se konečně mohou pustit do práce a realizovat samotný postup sanace jako takové. Výsledkem prací zkušených a zodpovědných pracovníků bude vaše stavba vypadat jako nově zrealizovaná. Její životnost bude prodloužena a sama o sobě bude lépe chráněná proti vlivům prostředí i času.


TAG


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *