full screen background image

Stavebnictví roste nejen do objemu, ale také do kvality projektů, říká Erik Štefanovič

Obor stavebnictví v České republice je podle statistik už druhým rokem opět na vzestupu. Co to znamená pro celý stavební trh? Na tyto otázky jsme se rozhodli kontaktovat odborníka, pana Erika Štefanoviče, jednatele společnosti DELTA. Společnost DELTA má mnohaleté zkušenosti v oblasti architektury, projekce a koordinaci větších průmyslových staveb. Jak je tedy znát vzestup stavebnictví na českém trhu?

Ano, je to znát. Vzhledem k tomu, že úkolem DELTY v pozici stavebního manažera je celý stavební projekt řídit a tedy dbát zejména na kvalitu a náklady. Velmi důležitou součástí výstavby je dodržení časového harmonogramu. Čím více se stavebnictví oživuje, tím více jsme nuceni plánovat s větší časovou rezervou, protože většina kvalitních realizačních firem je opět vytížená dlouho dopředu. Díky tomu, že stavíme velké průmyslové objekty, tak také sestavujeme poměrně rozsáhlé pracovní týmy a tedy je nutné více dbát na to, jak seskládat profesionální projekční, tak realizační tým. Modelovým příkladem byl nejmenovaný projekt z léta, který si investor přál realizovat bez generálního dodavatele a tedy jsme hledali vhodné dílčí dodavatele. Při standardním procesu zadávání zakázek byla návratnost nabídek pouze 30%, ostatní realizační firmy měly v daný termín realizace plné kapacity. Myslím, že dalším důsledkem růstu trhu, kromě prozíravějšího plánování s větším časovým předstihem, může být i růst cen.

 

Erik Stevanovic

Systém BiM mění projektovou dokumentaci na jeden velký detailní, interdisciplinární souhrn informací. Vzniká tak jeden propojený dokument, který již svou podstatou nutí všechny spolupracovat, říká Erik Štefanovič, jednatel DELTA Projektconsult.

 

Zaznamenali jste nějaký opravdu aktuální trend ve stavebnictví?

Sami jsme zaznamenali zájem od investorů o to, aby byly stavební projekty realizovány v platformě BiM (Building information Modeling). Investoři totiž sami začínají mít zájem o to, aby příprava projektu byla skutečně promyšlená a projekt vznikal souhrou všem dotčených řemesel. Připravovat projekt v tomto 3D modelu umožňuje mimo jiné mnohem snáze a dříve odhalit problémy, chyby i případné kolize. Systém BiM mění pojem projektová dokumentace na jeden velký detailní, interdisciplinární souhrn informací, které užívají jak projekční, tak i realizační firmy. Vzniká tak jeden propojený dokument, který již svou podstatou nutí všechny spolupracovat. Kvalitní spolupráce je základem úspěchu každého stavebního projektu. Pokud se navíc podaří vytvořit kulturu spolupráce založenou s cílem společného úspěchu, pak se tento cíl skutečně dostaví. V dnešní době není prostor pro chyby. BiM napomáhá snižovat riziko omylů, komunikačních šumů, technických chyb a podobně. Neopomenutelnou výhodou pro investora navíc je fakt, že po dokončení a slavnostní kolaudaci objektu, mu zůstává kvalitní zdokumentování skutečného stavu objektu. A to je vzhledem k délce životnosti budov velké plus.

 
3 x komentováno u “Stavebnictví roste nejen do objemu, ale také do kvality projektů, říká Erik Štefanovič

  1. martin napsal:

    Zdá se, že skutečně i investory tento nový systém už zajímá, otázkou je, nakolik v tom umí české stavební firmy a projektanti skutečně pracovat. Pokud DELTA skutečně ano, patří mezi hrstku těch, kteří s BIM mají zkušenosti a umí skutečně potenciál tohoto 3D modelu při procesu stavebního projektu od A do Z využít..

  2. tomas napsal:

    Takových, co se umí přizpůsobit trendům a mají investorovi skutečně co se týče vývoje při plánování a realizaci stavebního projektu co nabídnout, potřebuje české stavebnictví zoufale víc a víc!

  3. erika napsal:

    Snad BIM a způsob podpory spolupráce všech zúčastněných firem, který pan Štefanovič v článku zdůrazňuje se zabydlí v českém stavebnictví, které je bohužel zatím spíš bojem, kdo z koho…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *