full screen background image

Udržitelná výstavba jde ruku v ruce s úsporou

Měsíc září patří svátku trvale udržitelných budov. Jak taková trvale udržitelná výstavba probíhá v praxi jsme se zeptali Erika Štefanoviče, jednoho z majitelů projektantsko-manažerské kanceláře DELTA Projektconsult.

Je udržitelná výstavba pro Vás otázkou především velké odpovědnosti?

Je třeba si uvědomit, že stavební průmysl a díky němu vytvořené stavby představují nejenom hlavního spotřebitele materiálových a energetických přírodních zdrojů, ale rovněž významného znečišťovatele životního prostředí. Stavebnictví je v rámci Evropské unie největším průmyslovým sektorem s tvorbou asi 11 % HDP a zaměstnávajícím cca 8 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Často se poukazuje na skutečnost, že stavebnictví a jeho produkty jsou zodpovědné za 40 % spotřeby veškeré vyprodukované energie a přibližně za stejné procento produkce emisí skleníkových plynů (především CO2) a také produkce pevných odpadů. Všechna tato čísla jasně poukazují, jak rozhodujícím způsobem stavebnictví ovlivňuje socio-ekonomický vývoj každé jednotlivé průmyslově rozvinuté země a je tedy na nás najít v sobě sílu a odvahu začít projektovat a rovněž realizovat všechny zmíněné objekty a budovy jinak, odpovědně s ohledem na dopady pro budoucí generace.

 

Jakým způsobem DELTA v roli projektanta a architekta vnímá pojem udržitelné výstavby?

Trvale udržitelná výstavba je pro celý holding firem DELTA královskou disciplínou a je jediná správná pro ekonomicky smysluplnou cestu do budoucnosti. Královská disciplína proto, že už tak komplexní proces zřizování, rozšiřování či sanace budovy rozšiřuje ještě o aspekt udržitelnosti. Ekonomická, protože odpověď na otázku týkající se nákladů jasně končí v pozitivní prospěch udržitelně postavených budov, pokud ji člověk posuzuje z pohledu životního cyklu. A přesně to někteří lidé už dnes považují za standard. Proto při realizaci zakázky dáváme klientovi na výběr, zda má opravdu zájem o projektovou přípravu a realizaci budovy v zodpovědném principu green line, který je orientovaný na celý životní cyklus budovy nebo pouze standardní postup red line, který se soustředí výhradně na optimalizaci procesu výstavby nové budovy.

 Vím, že jste připravili v rámci osvěty trvale udržitelných staveb dokonce i příručku o zelené výstavbě. Je to tedy způsob, jakým se snažíte dát zprávu do celého světa, ano jsme připraveni i tyto stavby pro vás naprojektovat a realizovat?

Ano, je to brožura, která se postupně v jednotlivých kapitolách snaží investorovi jednoduše a srozumitelně odpovědět a na konkrétních, již realizovaných projektech poukázat, jak takový princip výstavby v režimu green line probíhá, jaké kroky a rozhodnutí je třeba  v určitých fázích projektu učinit a hlavním úkolem DELTY je v roli odborného garanta či partnera investora, ať už v roli generální projektanta či stavebního manažera celý proces naplánovat, řídit a zajistit celkově odbornou doprovodnou kontrolu jednotlivých procesů tak, aby případně celý objekt byl připraven také na certifikaci budovy. Získání certifikace budovy není v tomto případě jen otázkou kladné image značky společnosti, ale na trhu nemovitostí je především zárukou kvality, což sebou nese výrazně vyšší hodnotu budovy, nesrovnatelně mnohem nižší provoz a také spokojené uživatele či nájemce. Je takovým důkazem toho, že trvale udržitelná výstavba jde ruku v ruce s úsporou.

 

Týká se trvale udržitelná výstavba ve vašem podání nějakého konkrétního typu budov např. kancelářských budov, o nichž se nejvíce hovoří nebo máte zkušenosti i s jiným typem objektů?

Trvale udržitelný a velice ekonomický prvek se nám například podařilo vnést do výrobní haly MANN+HUMMEL v Uherském Brodě. Jedná se o umístění fotovoltaické elektrárny na střeše budovy, která svému majiteli pokrývá ročně cirka asi třetinu energetických nákladů na výrobní procesy. Za tuto budovu jsme z hlediska architektonického návrhu obdrželi také ocenění v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Dalším projektem, který je mimo administrativní budovy a tak trochu přesahuje i standardní rámec trvalé udržitelnosti z pohledu environmentálního a ekonomického hlediska, a dokonce se opírá také o socio-kulturní aspekt této výstavby, mohu zmínit jedinečný stavební projekt patřící do kategorie bytová výstavba –  Dům pro život ve Vídni(Haus des Lebens, Seestadt Wien Aspern). Zde se nám podařilo naplnit myšlenku, jež mladým i starším nabízí domov trošku jiného druhu. Vícegenerační bydlení je zcela novým aktivním společenství pro obyvatele postavené na společně definovaných hodnotách a naplánovaných cílech, jež se opírají o vzájemnou pomoc, porozumění a zkvalitnění života seniorů. Co se týče nastavené strategie udržitelných materiálů, převažují přírodní recyklovatelné stavební materiály, které se starají o optimální klima v místnostech. Bytové jednotky jsou optimalizované, co se týče kročejového hluku a jsou skvěle prosvětlené. Zásobování energiemi je přizpůsobeno chování jednotlivých uživatelů a odpovídá nejmodernějším ekologickým a také ekonomickým požadavkům. Výraznou referencí z našich stavebních projektů by mohla být také jedna z pěti budov kampusu Ekonomické univerzity ve Vídni nebo budova střední školy ekonomické ve Wiener Neustadt.

 

Vaši architekti tedy umí pracovat s jednotlivými prvky zelené architektury. Můžete prozradit nějaký konkrétní příklad, kde a především jakým způsobem promítla DELTA také zelenou architekturu do stavebního projektu a jaké výhody investorovi přinesou?

Erik Štefanovič

Ano, architekti společnosti DELTY investují maximum nasazení, aby předložili klientovi optimální model realizace stavebního projektu a důsledně vyčerpali všechny přítomné potenciály udržitelnosti na vybraném pozemku, které jsou k dispozici. Zmiňme například i možnost výběru ideálního pozemku, jeho rozšiřitelnost, zajištění té nejvyšší efektivity ploch, využití všech zdrojů, které jsou k dispozici jako například spodní voda, sluneční záření a zhotovení nejrůznějších konceptů z pohledu stavební fyziky, z pohledu využití sluneční energie a dalších ekologických faktorů. Jako konkrétní příklady můžeme například uvést aktuální slovenský stavební projekt administrativní budovy EKOM v Piešťanech, kde jsme pro třípatrovou kancelářskou budovu využili nejrůznější prvky zelené architektury a trvale udržitelných materiálů. Ekologické myšlení investora rozhodně přispělo k rozhodnutí, že i přes zvýšené počáteční náklady, jsme dokázali navrhnout objekt jako ultra-nízkoenergetickou budovu, čehož jsme dosáhli vhodnou architekturou, dispozicí s vloženým átriem, vhodným zvolením stavebních materiálů, orientací k světovým stranám a díky moderním technologiím. Dále mohu uvést využití aktivace betonového jádra objektu (sálavé vytápění a rovněž chlazení), stropní panely pro sálavé vytápění a chlazení, využití přírodních či recyklovaných povrchových materiálů (koberce, kaučuková podlaha a další), rekuperace vzduchotechniky, využití akumulace přiznaných betonových konstrukcí, interiérové a exteriérové LED osvětlení, inteligentní exteriérový stínící systém. Objekt je také připraven na celkové využití obnovitelných zdrojů energie z podzemní vody systémem tepelných čerpadel.

 

TIP REDAKCE: Více o portfoliu staveb a služeb DELTA se dozvíte zde.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *