full screen background image

Chcete získat certifikáty ISO 45001 a ISO 14001?

Většina firem se snaží dosáhnout různých certifikátů ISO, které mají výpovědní hodnotu pro obchodní partnery, zákazníky a zaměstnance. Každý certifikát ISO je zajímavý pro jinou skupinu lidí. Pak také existují ISO certifikáty, které musí jednotlivé společnosti při své činnosti vlastnit. A není mnohdy snadné je získat. Společnosti pro to musí často udělat mnohé, kupříkladu upravit způsob výroby.

K čemu vám poslouží certifikát ISO 45001

Ta společnost, která vlastní certifikát ISO 45001 dokázala, že při všech svých činnostech i procesech cílí na zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnost při práci. Důkladně upozorňuje pracovníky ale i dodavatele o termínech platnosti důležitých odborných školení i školení z BOZP a PO. Tím se snižuje riziko úrazovosti či důsledků z nesprávně vykonávaných činností, kterými jsou poškození materiálů a přístrojů, ohrožení pracovníků, reklamace atd.

Tento certifikát je určen široké škále organizací bez ohledu na jejich velikost, typ nebo zaměření. Aby mohla společnost prohlásit shodu s normou ISO 45001, musí zpracovat mnohé její požadavky.

Certifikát ISO 14001 mluví o ochraně životního prostředí

Společnost, jež vlastní certifikát ISO 14001 nepřímo sděluje svým zákazníkům i dodavatelům, že dodržuje zásady ochrany životního prostředí. Jde např. o snižování odpadů, správné nakládání s odpadem a jeho znehodnocování i recyklace. I snižování energetické náročnosti, snižování vypouštění škodlivých emisí do ovzduší, vod nebo půdy…

Aby vaše společnost splnila kritéria systému managementu environmentu, je důležité stanovit hranice aplikovatelnosti systému, interní i externí záležitostí a určit povinností, které se pro společnost stanou závaznými.

Kontaktujte společnost TSÜ a sdělte jí, co potřebujete.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *