full screen background image

DELTA zavádí novou projektovou kulturu do řízení stavebních projektů

Ve středu 23. března se v andel´s hotel Praha v Praze 5 konal již 15. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Spring 2016. Pořadatelem je již tradičně české Stavební fórum. Erik Štefanovič, zástupce společnosti DELTA prezentoval se svými více než dvacetiletými zkušenostmi problematiku projektového managementu při řízení stavebních projektů, efektivní projektovou přípravu a především novou projektovou kulturu při řízení stavebních projektů v diskusním panelu věnovanému nově vznikajícímu projektu Smart Cities v Praze 4.

 

Celodenní konference byla rozdělena do čtyř základních diskusních panelů s tématy: Daňové a právní novinky 2016, Smart Cities a projektový management, Marketing v developmentu a závěrečný čtvrtý panel se věnoval tématu Kanceláře – retail – byty v roce 2016.

 

Smart Cities se smart projektovým týmem
Ve druhém panelu věnovanému modernímu přístupu samosprávy k developmentu jehož aktivním moderátorem byl Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT, představil zastupitel městské části Praha 4 Ivo Vaněk  projekt Smart Cities, který nastínil současný stav příprav a vývoje jednotlivých projektů. Na základě zkušeností s obdobnými projekty v Rakousku například na zdařilém projektu celé čtvrti bytových domů v jezerním městě Aspern na okraji Vídně, vystoupil aktivně k tématu efektivní přípravy, kvalitní realizace a promyšleného řízení stavebních projektů Erik Štefanovič, zástupce třebíčské společnosti DELTA Projektconsult, který oživil diskuzi svými zkušenostmi získanými v praxi při řízení  projektů nejen bytových či průmyslových budov, ale také staveb typu obchodního centra, univerzitního kampusu či nemocnic v Rakousku, Čechách, ale také na Ukrajině. Své vystoupení zahájil slovy: „K vybudování smart cities je nutné vytvořit také smart projektový tým, tedy přinést do vývoje a realizace stavebních projektů zcela novou týmovou projektovou kulturu“. Dále zdůraznil, že zatímco často v praxi kolem stavebního projektu vzniká více týmů s tzv. mentalitou bojových pilotů, kteří spolu spíše soupeří než spolupracují, tak celá tato atmosféra nedůvěry spíše v důsledku snižuje kvalitu a také naději na úspěch stavebního projektu, neboť jednotlivé strany zbytečně plýtvají energií na řešení sporů.“

Stavební fórum_Štefanovič_prezentace

 

Nová projektová kultura do českého stavebnictví
Za více než dvacet let praxe v projektovém a stavebním managementu průmyslových budov  Štefanovič jasně poukázal na to,  že je nutné zcela změnit myšlení při přípravě nových stavebních projektů, vytvářet novou projektovou kulturu partnerské, týmově orientované spolupráce, kde všechny strany, které se podílí na projektu mají jeden společný cíl. „DELTA se snaží tuto novou pozitivní kulturu aktivně prosazovat do přípravy, vývoje a realizace svých stavebních projektů, jak v Rakousku, tak v Čechách, na Slovensku či na Ukrajině a výsledky vybraných projektů jasně ukazují, že často komplikovaný průběh příprav a realizace projektů různých průmyslových či komerčních budov může probíhat poměrně hladce v motivující týmové projektové atmosféře, kde se velmi snížilo riziko chyb, omylů a nedostatků, a naopak bylo dosaženo dodržení nákladů a termínů a ke spokojenosti investora, především kvality výsledné stavby.“

 

Definice rolí a očekávání

Štefanovič na závěr svého vystoupení účastníkům konference na konkrétním projektu průmyslové haly v jižních Čechách poukázal na nedávnou realizaci startovacího workshopu, kde právě kvalitní projektová kultura, tak jako jasná organizace a spolupráce, rozdělení rolí, definice přání investora, ale také očekávání jednotlivých specialistů z různých oborů jež se na projektu podílí, jsou základním kamenem pro úspěch stavebního projektu. Průběžné pohovory a první týdny spolupráce takto sehraného týmu přináší nejen příjemnou projektovou atmosféru připravovaného projektu výrobní haly s administrativní částí, ale také spokojenost zadavatele, díky zvýšení efektivity při řízení vývoje projektu. Řízení projektu má základní tři pilíře do kterých patří technická podpora projektu, ekonomická a právní problematika při plánování projektu a ta, která se jeví jako nejkomplikovanější. A to je právě společná kultura, vzájemná komunikace, způsob spolupráce, která celý průběh projektu doprovází a často je tím, co v mysli zadavatele i realizačního týmu zůstává i po kolaudaci a předání budovy do užívání. Tedy celková emoční atmosféra, která při vzniku nového objektu panovala“, uzavírá Štefanovič ze společnosti DELTA Projektoconsult.

Konference_příprava materiálů
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *