full screen background image

Priority spotřebitelské politiky 2011 – 2014

Materiál stanovuje základní atributy ochrany spotřebitele, které je možné v budoucím období považovat za prioritní a které mají zásadní vliv na ochranu spotřebitele.
 

Stanovené priority spotřebitelské politiky na období let 2011 až 2014 navazují na stávající pravidla a dál posilují a rozvíjejí úroveň ochrany spotřebitele. Týkají se především důsledného zajišťování bezpečnosti výrobků a služeb pro zaručení ochrany života, zdraví a majetku spotřebitelů. Prioritami jsou také spolupráce s Evropskou komisí a ostatními orgány Evropské unie na přípravě spotřebitelské legislativy, zvyšování znalostní úrovně v oblasti ochrany spotřebitelů nebo rozvoj informačních a vzdělávacích aktivit napomáhajících spotřebitelům orientovat se na trhu se základními znalostmi problematiky. Dále je do priorit začleněno posílení vymahatelnosti práva, racionální a efektivní výkon dozoru nad trhem a v neposlední řadě podpora činnosti a rozvoje spotřebitelských organizací v jejich poradenských, publikačních a dalších informačních aktivitách. Rámcem pro stanovené priority jsou relevantní materiály přijaté orgány Evropské unie jako je například Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 — 2013.

Priority jsou koncipované jako otevřený materiál, který umožňuje reagovat na aktuální problémy i na nová řešení či postupy připravované na evropské úrovni.

Vláda České republiky schválila materiál Priority spotřebitelské politiky 2011 — 2014 na svém jednání dne 12. ledna 2011 usnesením č. 31.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *