full screen background image

Váhy mají více funkcí, než si myslíte

Váhy a vážní systémy patří k nezbytnému vybavení v řadě oborů. Nemusí se nutně jednat jen o obchod, ale také v oblastech jako je silniční doprava, laboratorní výzkum, bankovnictví nebo zdravotnictví se využívají různé funkce vah.

Mít přehled o váze, počtu kusů nebo o ceně je v řadě případů zásadní. Proto jsou váhy navrhovány k různému využití a disponují praktickými funkcemi.

 

Funkce vah – počítejte kusy, limity i procenta

Moderní vážní systémy umožňují vážení plastů, kovových výrobků, léčiv, papíru, kovových mincí, bankovek, tekutin, odpadu, vozidel, osob, zvířat atd. – to vše jde vážit. Vhodný typ váhy vybírejte podle funkce, které při vážení vyžadujete.

Váhy vhodné pro počítání kusů

Funkcí těchto vah je, kromě možnosti zjistit hmotnost, zjistit počet kusů se stejnou hmotností. Pomocí navzorkování se stanoví váha jednoho kusu, díky které se poté určuje počet kusů ve větším váženém množství. Uživatel získá informace o celkové hmotnosti, hmotnosti jednoho kusu a o počtu kusů na váze.

Váhy s funkcí výpočtu ceny

Váhy s touto funkcí se využívají zejména v obchodě. Na váze lze nastavit cenu za určitou hmotnost (1 kg, 100 g, …) a váha sama podle zjištěné hmotnosti dopočítá cenu.

Kontrolní vážení a vážení s limitem

V případě, že je potřeba zjistit, zda se hmotnost vejde do stanoveného limitu, využívají se váhy schopné kontrolovat konečnou váhu s nastavenou tolerancí. Pomocí audiovizuálního signálu váha upozorní na to, zda je vážený materiál nad limitem, v limitu nebo pod limitem.

Vážení a tara

Tam, kde se využívají obalové materiály se provádí vážení tary. Obal nebo předmět, který bude konečnou součástí produktu, se umístí na váhu, která indikuje jeho hmotnost a po sejmutí obalu/předmětu se váha nastaví do mínusových hodnot. Váha obalu/předmětu poté bude odečtena při vážení předmětu s obalem/předmětem. Tato váha se označuje jako netto hmotnost. Pokud je známa hmotnost obalu/předmětu, lze nastavit taru také manuálně.

Váhy s vážením pomocí závěsu

Tzv. závěsné vážení se využívá ve chvíli, kdy je nutné vážený předmět umístit pod váhu. Váha má na spodní straně spínač s háčkem, na který se předmět zavěsí pomocí provázku nebo drátku.

Váhy s procentuálním vážením

Váhy mohou být vybaveny funkcí pro procentuální vážení. Na váze je nastavena referenční hodnota 100 % a váha poté zobrazuje odchylku od této hodnoty pomocí % nebo zobrazí absolutní hodnotu.

Váhy s funkcí sčítání, sumace navážek a akumulace

Praktická funkce, kdy váha čísluje jednotlivé navážky a poskytuje přehled o celkovém součtu navážek, počtu kusů nebo dílčích váženích, umožňuje přehledné zadávání do PC, tiskárny nebo vizuální sledování na displeji.

Váhy pro vážení živých nebo nestabilních prvků

Někdy není možné zajistit ustálení váženého objektu. V těchto případech se využívají váhy s dynamickým vážením, kdy se hodnota naměří několikrát a výsledek tvoří průměr těchto hodnot. Tato funkce se využívá u vážení živých zvířat, malých dětí apod.

 

Věděli jste, že

Srdcem každého vážicího systému je tenzometrický snímač zatížení. Toto elektronické zařízení slouží k převodu mechanické síly na elektrický výstupní signál.

 

Méně obvyklé typy vah – k čemu se hodí plošinové nebo silniční váhy?

S klasickou váhou na vážení hmotnosti předmětů se setkal asi každý. Plošinové a obchodní váhy s funkcí zjištění hmotnosti nebo počítáním kusů bývají poměrně běžným jevem v profesionálních i běžných kuchyních, výrobnách nebo skladech.

Zlatnické váhy jsou uzpůsobeny pro počítání kusů, vážení v procentech a vypočítání ceny.

Méně obvyklé jsou moderní váhy pro počítání peněz, které zvládnou počítání nejen mincí, ale i bankovek, poukázek, čipů, kuponů nebo známek, zvládají označování datem, časem nebo referenčním číslem a mohou přijímat kreditní karty, provádět kontrolu hodnot a všechna data exportovat do systému.

Přejezdové váhy určené pro využití v silniční dopravě jsou schopny statického nebo dynamického vážení osobních i nákladních automobilů, autobusů, karavanů, vleků a dalších typů vozidel. 100% spolehlivost a přesnost vážení zajišťuje v těchto vahách tenzometrický snímač zatížení.

Silniční mostní váhy se využívají pro vážení vozidel pomocí vážního mostu. Lze je používat nejen v úrovni terénu ale i nad úrovní terénu.

Speciální váhy pro vážení nádrží, sil nebo zásobníků využívají dva druhy snímačů. Snímače s uložením vyžadují konstrukční úpravu a hodí se pro instalaci před umístěním nádrže nebo na stávající konstrukci. Druhý typ snímačů nevyžaduje žádné úpravy a instaluje se přímo do podpěry.

K vážním systémům lze využívat také speciální software, díky kterému budete moci všechny záznamy ukládat, editovat, identifikovat a vyhodnocovat.

Doporučujeme: Různé typy vah a vážních systémů, včetně příslušenství, najdete u společnosti M.E.N. expert, která se specializuje na poskytování spolehlivých výrobků pro komerční i soukromé využití.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *